Uluslararası Gençlik Yılı, Ülkemiz Gençlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri