Uluslararası Gençlik Yılı, Ülkemiz Gençlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri (Ekim, 2010)