Halk Sağlığı Çalışma Kolu

Dünya Sağlık Örgütüne göre “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir.” Halk sağlığı, toplumun bedensel, sosyal ve zihinsel açıdan iyilik halini korumak için çeşitli alanlarda çalışmalar yapar. Bağışıklama, kronik hastalıklar, aile planlaması, doğum kontrolü, sağlık ekonomisi, iş sağlığı, çocuk sağlığı, afetler, salgın hastalıklar, çevre sağlığı yani kısacası halkın sağlığını ilgilendiren ve insanların herhangi bir şekilde hastalığa yol açabilecek etkenlerle karşılaştığı durumlar halk sağlığının konusunu oluşturur.

Tedavi etmek başarısızlıktır!

“Halk Sağlığı Çalışma Kolu” koruyucu hekimliğe ve bu amaçla yapılan koruyucu sağlık hizmetlerine gönül vermiş tıp öğrencileri tarafından oluşturulan ve Türkiye’de ve Dünya’da halk sağlığı sorunları olarak gördüğü konularda çalışmalar yürütür. Halkla birebir iletişim kurarak, sosyal medyayı ve basın organlarını kullanarak farkındalık oluşturmaya çalışan bu kalabalık aile enerjisini halktan ve onlardan gelecek sıcak birer gülümsemeden alır ve bu enerji katlanarak artmaktadır.

Amacımız: Daha sağlıklı bir dünya oluşturmak için halk sağlığını geliştirmek; sağlık politikaları üretmek ve toplum sağlığına sahip çıkan koruyucu hekimlik anlayışına sahip hekimler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz: Tüm tıp öğrencilerinin koruyucu hekimlik adına yerel ve ulusal çapta sağlık liderliği yaptığı, sağlık sorunlarında farkındalığın en üst seviyede olduğu ve daha sağlıklı bir dünya.

Misyonumuz: Halk Sağlığı Çalışma Kolu tıp öğrencilerini bir araya getirir. Tıp öğrencilerinin koruyucu hekimlikle ilgili gerekli bilgi, beceri ve etik değerlerle gelişmelerine katkıda bulunur. Daha sağlıklı bir dünya oluşturmak için halk sağlığı politikalarına katkıda bulunur ve çalışmalarıyla halk sağlığına hizmet eder.