Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmali ve İstismarı

Çocuk istismarı, çocukların beden ve ruh sağlıklarına zarar veren ya da büyüme gelişmesini engelleyen, kaza sonucu olmayan fiziksel, ruhsal ve cinsel açıdan çocuğun birey ya da toplum tarafından kötü davranışlara maruz kalmasını içeren eylemlerdir. İhmal ise çocuğun bakımı ile yükümlü olan bireylerin çocuğun beslenme, barınma, sevgi, güven, eğitim vb. temel gereksinimlerini karşılama konusunda görevlerini yapmamaları olarak belirtilmektedir. Maalesef günümüzde birçok alanda karşılaşabileceğimiz çocuk ihmali ve istismarı oldukça önemli bir sorun olmak ile birlikte ihmal ve istismarın yeterince bildirilmemesi, insanların günlük hayatta ihmal ve istismara yaklaşım konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması, sağlık çalışanlarının tanı aşamasında yaşadığı güçlükler, yanlış dil kullanımları ve istismar ve ihlallerin üstünün örtülmeye çalışılması gibi unsurlar bu sorunun önemini daha da arttırmaktadır.

Çocuk istismarı ve ihmalinin çocuk üzerinde yarattığı fiziksel etkiler geçici olabilir, ancak gerek cinsel, fiziksel istismar ve ihmale eşlik eden, gerekse tek başına olan duygusal istismarın psikolojik ve davranışsal etkileri yaşam boyu sürebilmektedir. Olası bir ihmal veya istismar halinin çocuklardaki sağlık açısından etkilerini en erken gözlemleyebilecek ve bunun önüne geçebilecek kişiler başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarıdır. Bu doğrultuda çocuk ihmal ve istismarında ayırıcı tanı yapabilen hekimlerin yetiştirilebilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Bu sorundan yola çıkarak oluşturulmuş projemizin temel amacı  geleceğin hekimlerinin özellikle çocuk ihmal ve istismarı ve bunun formları hakkında bilgi sahibi olabilmesi, bir ihmal veya istismar vakası ile karşılaşması halinde bu vakanın ayırıcı tanısını koyabilecek şekilde geliştirilmesi ve bu alanda fark yaratabilecek düzeye getirilmesidir.  

Bir çocuğun hayatının değişmesi tüm dünyayı değiştirebilir. Bizler de hekimlerin bu konu hakkındaki bilgi düzeyini arttırarak bir çocuğun dahi olsa hayatını güzelleştirebilmeyi umut ediyoruz. Türk Tıp Öğrencileri Birliği Gönüllüleri olarak bu konu çerçevesinde verilen her bir eğitimin, yapılan her bir farkındalık çalışmasının ve savunuculuğun bir çocuğun hayatını değiştirebileceğinin farkındayız ve Desteklenmiş projemiz de bu kapsamda faaliyetler yürütmektedir.