Sempozyum

TurkMSIC Sempozyumları yılda bir defa şubat ayında Türkiye’deki tüm tıp fakültelerinin, öğrencileri temsiliyetinde gerçekleştirilir.

TurkMSIC Sempozyumu’nun temel amacı belirlenen tema dâhilinde, tıp fakültesi öğrencilerinin fikir ve duruşlarını ifade edecek bir görüş bildirgesi hazırlayarak; tıp fakültesi öğrencilerinin birlik olma bilincini pekiştirmek ve temsiliyetine katkıda bulunmaktır.

Aynı zamanda Sempozyumda ‘TurkMSIC Yılın Enleri’ ödülleri sahiplerini bulur. Bunun yanı sıra sempozyum suresince fuaye alanında başta TurkMSIC Ulusal Projeleri olmak üzere, TurkMSIC yerel kurullarında sürdürülmekte olan projeler tanıtılır.

İnternet Sitemiz: sempozyum.turkmsic.org

 

1. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Sağlık Hukuku - 2011

2. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Tıp Öğrencilerinin Gözüyle Sağlık Ekonomisi - 2013

3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Sağlıkta Şiddet - 2014

4. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Tıp ve Teknoloji - 2015

5. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - İnsani Yardım - 2016

6. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Çocuk İhmal ve İstismarı - 2017

7. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Kadavra ve Organ Bağışı - 2019

8. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Tıbbın Geleceği: Yapay Zeka - 2020