Genel Kurul

Türk Tıp Öğrencileri Birliği mevcut olduğu her tıp fakültesinde tıp öğrencileri birliği adıyla yer almaktadır. Bu birlikler Mayıs ayında Türk Tıp Öğrencileri Birliği Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirmek için bir araya gelirler. Genel Kurul’da farklı yerel birliklerin yöneticileri birbirleri ile ve ulusal birlik yöneticileri ile yüz yüze iletişim kurma fırsatını yakalayarak, birliğin gerek yerel gerekse ulusal çapta çalışmalarını ve organizasyonel işleyişini güçlendirirler.

Genel Kurul’da genel ve ayrılmış olmak üzere 2 farklı oturum düzenlenir.

Birliğin faaliyet göstermekte olduğu altı çalışma kolunda (Araştırma Değişimi, Halk Sağlığı, İnsan Hakları ve Barış, Staj Değişimi, Tıp Eğitimi, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ) düzenlenen farklı oturumlarında yerel ve ulusal yöneticilerinin katılımı ile, ilgili çalışma kolunun sorunları tartışılır, yıllık planları yapılır ve yerel yöneticilerin gelişimi için eğitim ve uygulamalar düzenlenir. Genel Oturumlar ise birliğin geçmiş döneminin değerlendirildiği ve gelecek döneme ait önemli kararların verildiği oturumlardır.