Sağlık Turnesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi “Bütün insanlar özgür; onur ve hakları yönünden eşit doğarlar” maddesiyle başlamakta ve 25.maddesinde herkesin kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı olduğu belirtilmektedir. Yaşama hakkının en büyük sağlayıcısı olan sağlık hakkından, her yönüyle eşit olarak doğdukları kabul edilen insanların eşit olarak faydalanabilmeleri beklenir. İdeal olarak, sağlıkta eşitlik, herkesin tam sağlık potansiyeline erişebilme şansına sahip olması ve daha pragmatik olarak, sakınmadıkları sürece bu potansiyele ulaşmak açısından kimsenin dezavantajlı olmamasıdır.

Ancak şu anda Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya nüfusunun en az yarısı hala temel sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanamamaktadır. Başta mülteciler olmak üzere birçok grup en temel sağlık hizmetlerine bile erişim sağlayamamaktadır. Ülkemizde de özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin sağlık hizmetlerine ulaşımda dezavantajlı konumda olduğu birçok bilimsel parametreyle gösterilmiştir. Bebek ölümleri, bağışıklama ve koruyucu hizmetlerin kullanımında düşüklük, rehabilitasyon hizmetlerinin yetersizliği, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik, sağlık kuruluşlarının fiziki yapısı, sağlık personelinin dağılımı gibi verilere bakıldığında bölgeler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Sağlık Turnesi Projesi ülkemizde temel sağlık hizmetleri bakımından dezavantajlı bölgeleri tespit edip çeşitli yöntemlerle veri toplayarak bu verilerle sağlıkta eşitsizlik hakkında farkındalığı arttırırken hem akut hem de uzun vadeli çözümler üretmeyi amaçlar. Yöntem olarak; yaygın sağlık sorunlarına eğilen taramaları içeren turneleri, çeşitli şekillerle toplanan verileri temel alan bilimsel bildiriler ve çalışmaları, dijital savunuculuk faaliyetlerini kullanmaktadır.

Sağlık sonuçları ağır olan eşitsizliğin en önemli özelliklerinden biri de “önlenebilir” olmasıdır. Bu doğrultuda herkesin sağlık hizmetlerine eşit ulaşımı öncelikli olarak çözülmesi gereken bir başlıktır. Desteklenmiş Projemiz Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı adına çalışmaya ve sağlıkta eşitsizliğin son bulduğu bir dünyaya katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.