Önemli Belgeler

[2.0] KILAVUZ VE FORMLAR
[2.1] Kurumsal Kimlik Kılavuzu
Belge
Kurumsal Kimlik Kılavuzu
[2.2] Yerel Birlik Statüleri
Belge
Yerel Birlik Statüleri
[3.0] TANITIM MATERYALLERİ
[3.1] Türk Tıp Öğrencileri Birliği Tanıtımı
Belge
TurkMSIC Tanıtım Kitapçığı
[3.2] IFMSA Tanıtımı
Belge
IFMSA Rehberi
[4.0] REHBERLER
[4.1] Başvuru Yapma Rehberi
Belge
Başvuru Yapma Rehberi
[4.2] IFMSA Programları Rehberi
Belge
IFMSA Programları Rehberi
[4.3] Kapasite Gelişimi Çalıştaylar El Kitapçığı
Belge
Kapasite Gelişimi Çalıştaylar El Kitapçığı
[5.0] ULUSAL ORGANİZASYONLAR
[5.1] Kurultay Kiti
Belge
2023 Kurultay Kiti
[5.2] Sempozyum Tanıtım Dosyası
Belge
2024 Sempozyum Tanıtım Dosyası