İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu İç Tüzüğü

2022 Genel Kurulunda düzenlenmiştir.