Hakkımızda

1. "Ülke çapında 90 tıp fakültesinde üye yerel temsilcileri mevcuttur ve bu sayı artmaktadır."

2. "Üye tıp fakülteleri ile Türkiye’deki 30.000'den fazla tıp fakültesi öğrencisinden oluşan bir ağa sahip olmakla birlikte, uluslararası çapta ise kurulduğu yıldan beri üyesi olduğu IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) dahilinde 130 ülkede bulunan 139 Ulusal Üye Kuruluşu arasında Türkiye’yi temsil etmektedir.

3. Birliğin vizyonu:

Türkiye’deki tüm tıp fakültesi öğrencilerine ulaşarak; sosyal ve bilimsel alanlarda faaliyet

gösteren, geleceğin hekimlerinin bilgilerini, bakış açılarını ve becerilerini geliştiren; küresel sağlığa önem veren; tüm tıp fakültesi öğrencilerinin haklarını korumak için savunuculuk faaliyetlerinde bulunan, tüm tıp fakültesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda temsil eden en büyük kapsamlı sivil toplum kuruluşu olmaktır.

4.  Birliğin misyonu: 

1952’den itibaren kümülatif artan tecrübesiyle, ulusal ve uluslararası saygın bağlantılarını da kullanarak;

a. Tıp fakültesi öğrencilerinin meslek hayatlarında yeterliliğe erişebilmeleri için gerekli bilimsel ve sosyal ortamı sağlayarak, küresel sağlık ve çevre sorunlarının farkında olan evrensel nitelikte hekim olmalarına katkıda bulunmak.

b. Tıp fakültesi öğrencilerine bilim insanı olma yolunda ışık tutma, yurt içi ve yurt dışı değişim imkanı sunarak farklı kültürleri ve farklı sağlık sistemlerini tanıma, klinik/temel tıbbi bilimlerdeki farklı araştırma uygulamalarına ve stajlara katılma olanağı oluşturmak.

c. Ülkemizdeki tıp eğitimi ve sağlık politikalarına yönelik tıp fakültesi öğrencilerinin bakış açılarını kapsayan politikalar üretmek ve bu yönde gerekli savunuculuk çalışmalarını yapmak

d. Koruyucu hekimlik bakış açısı ile sağlık sorunları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve halk sağlığı, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, insan hakları vb. konularda çalışmalar yapmak ve projeler üretmek

5. Birlik, faaliyetlerini 6 çalışma kolunda yürüttüğü projeler ve çeşitli organizasyonlarla yürütmektedir. Bunlar: Tıp Eğitimi, Halk Sağlığı, İnsan Hakları ve Barış, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Staj Değişimi ve Araştırma Değişimi Çalışma Kollarıdır. Bunların yanında kendi eğitmenlerini yetiştirerek kişisel gelişim eğitimleriyle tıp öğrencilerine farklı platformlar yaratmaktadır.