Sağlık Okuryazarlığı

Sağlık Okuryazarlığı (SOY) bir bireyin sahip olduğu tıbbi bilgileri anlaması, sorgulaması ve uygulaması anlamına gelmektedir. Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 (TSOY-32) baz alınarak Türkiye genelini temsil eden 6 bin 228 hane üzerinden gerçekleştirilen araştırma verilerine göre saptanan sağlık okuryazarlığı düzeyine bakıldığında; Türkiye’de yaklaşık olarak 10 kişiden 7’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyi yetersiz veya sınırlı olduğu saptanmıştır.


Sağlık okuryazarlığı düzeyinin yeterli olmaması toplumumuzda ve dünya genelinde birçok farklı soruna yol açabilmektedir. Hekim-hasta ilişkisinde yaşanan çoğu sorunun temelini oluşturmak ile birlikte düşük Sağlık Okuryazarlığı; hastaların hastaneye başvurması, verilen tedaviyi uygulaması ve hekimin kendisine yapmış olduğu bilgilendirmeleri doğru bir şekilde anlamasında kayda değer zorluklar çekmesine sebebiyet vermektedir. Bu durum hem hastalığın tedavisini zorlaştırmakta hem de koruyucu hekimlik uygulamalarının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesini engellemektedir. 


Sağlık Okuryazarlığı hastaların kendi sağlıklarını yönetmesi hedefinin yanı sıra sağlık çalışanlarının da sahip olması gereken bir bilinci öngörmektedir. Hekim ve hasta arasında kurulan iletişim sürecinde hekimden bağımsız etmenlerin yol açtığı süre kısıtlamaları sebebiyle iletişimde yanlış yöntemler kullanılabildiği açıkça gözlemlenmektedir. Geleceğin hekim adaylarının; hekim-hasta iletişiminde zaman yönetiminin iyi gerçekleştirebilmesi, hastaya yöneltilecek olan soruları doğru seçebilmesi ve hastanın anlayamayacağı seviyedeki tıbbi terimlerden uzak olan açık bir dil sergileyebilmesi amacıyla sağlık okuryazarlığı yetkinliklerine sahip olmalarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda sağlık okuryazarlığı eğitimlerinin tıp fakültesi öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmesi çok büyük önem teşkil etmektedir.


Bizler de Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak projemizin hedefleri doğrultusunda faaliyetler ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirerek toplumumuzda ve geleceğin hekim adayları üzerinde bilinç uyandırmayı hedeflemekteyiz.