Genel Başkan
Genel Sekreter
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Mali Koordinatör
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Ulusal Direktörü
Gelen Öğrencilerden Sorumlu Staj Değişimi Çalışma Kolu Ulusal Direktörü
Giden Öğrencilerden Sorumlu Staj Değişimi Çalışma Kolu Ulusal Direktörü
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Ulusal Direktörü
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Ulusal Direktörü
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Ulusal Direktörü
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Ulusal Direktörü
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Ulusal Direktörü
Kapasite Gelişimi Destek Birimi Ulusal Direktörü
Proje ve Girişimler Destek Birimi Ulusal Direktörü
Yayın Destek Birimi Ulusal Direktörü
Ulusal Denetim Kurulu Üyesi
Ulusal Denetim Kurulu Üyesi
Ulusal Denetim Kurulu Üyesi