E-posta Adreslerimiz

Yönetim Kurulu: yonetimkurulu@turkmsic.org

Genel Başkan: president@turkmsic.org

Genel Sekreter: secgen@turkmsic.org

Mali Koordinatör: treasurer@turkmsic.org

İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: vpi@turkmsic.org

Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: vpe@turkmsic.org

 

Yürütme Kurulu: yurutmekurulu@turkmsic.org

Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Ulusal Direktörü: nome@turkmsic.org

Gelen Öğrencilerden Sorumlu Staj Değişimi Çalışma Kolu Ulusal Direktörü: neo-in@turkmsic.org

Giden Öğrencilerden Sorumlu Staj Değişimi Çalışma Kolu Ulusal Direktörü: neo-out@turkmsic.org

Halk Sağlığı Çalışma Kolu Ulusal Direktörü: npo@turkmsic.org

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Ulusal Direktörü: nora@turkmsic.org

Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Ulusal Direktörü: nore@turkmsic.org

İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Ulusal Direktörü: norp@turkmsic.org

Proje ve Girişimler Destek Birimi Ulusal Direktörü: psdd@turkmsic.org

Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Ulusal Direktörü: itsdd@turkmsic.org

Yayın Destek Birimi Ulusal Direktörü: pubsdd@turkmsic.org

Kapasite Gelişimi Destek Birimi Ulusal Direktörü: cbsdd@turkmsic.org

 

Denetim Kurulu: denetimkurulu@turkmsic.org

Denetim Kurulu Üye-1: supco1@turkmsic.org

Denetim Kurulu Üye-2: supco2@turkmsic.org

Denetim Kurulu Üye-3: supco3@turkmsic.org

 

Yönetim Kurulu Takımları:

Mezunlarla İlişkiler Sorumlusu: alumni@turkmsic.org

Yönetim Kurulu Genel Asistanları: eb-ga@turkmsic.org

İç İlişkiler Takımı: iciliskilertakimi@turkmsic.org

Dış İlişkiler Takımı: disiliskilertakimi@turkmsic.org

Kaynak Arama Takımı: kaynakaramatakimi@turkmsic.org

 

Dış İlişkiler Takımı:

Halk Sağlığı İrtibat Sorumlusu (LPH): lph@turkmsic.org

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı İrtibat Sorumlusu (LRA): lra@turkmsic.org

İnsan Hakları ve Barış İrtibat Sorumlusu (LRP): lrp@turkmsic.org

Aktiviteler İrtibat Sorumlusu (LOA): loa@turkmsic.org

Tıp Eğitimi İrtibat Sorumlusu (LME): lme@turkmsic.org

Öğrenci ve Gençlik Kuruluşları İrtibat Sorumlusu (LOSO / VPE-GA): loso@turkmsic.org

Değişim İrtibat Sorumlusu (LSR): lsr@turkmsic.org

IFMSA Sorumlusu: ifmsa@turkmsic.org

Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu: pr@turkmsic.org

Sempozyum Sorumlusu: sempozyum@turkmsic.org

 

Çalışma Kolu ve Destek Birimi Ulusal Takımları:

Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Ulusal Takımı:tipegitimitakimi@turkmsic.org

Staj Değişimi Çalışma Kolu Ulusal Takımı: stajdegisimitakimi@turkmsic.org

Halk Sağlığı Çalışma Kolu Ulusal Takımı: halksagligitakimi@turkmsic.org

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Ulusal Takımı: uremesagligitakimi@turkmsic.org

Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Ulusal Takımı: arastirmadegisimitakimi@turkmsic.org

İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü: insanhaklaritakimi@turkmsic.org

Proje ve Girişimler Destek Birimi Ulusal Takımı: projevegirisimlertakimi@turkmsic.org

Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Ulusal Takımı: bilisimvehaberlesmetakimi@turkmsic.org

Yayın Destek Birimi Ulusal Takımı: yayindestektakimi@turkmsic.org

Kapasite Gelişimi Destek Birimi Ulusal Takımı: kapasitegelisimitakimi@turkmsic.org

 

Yerel Birliklerimiz:

Abant İzzet Baysal Tıp Öğrencileri Birliği: abant@turkmsic.org

Acıbadem Tıp Öğrencileri Birliği: acibadem@turkmsic.org

Adıyaman Tıp Öğrencileri Birliği: adiyaman@turkmsic.org

Afyon SBÜ Tıp Öğrencileri Birliği: afyonsbu@turkmsic.org

Akdeniz Tıp Öğrencileri Birliği: akdeniz@turkmsic.org

Aksaray Tıp Öğrencileri Birliği: aksaray@turkmsic.org

Altınbaş Tıp Öğrencileri Birliği: altinbas@turkmsic.org

Ankara Medipol Tıp Öğrencileri Birliği: ankaramedipol@turkmsic.org

Ankara Tıp Öğrencileri Birliği: ankara@turkmsic.org

Ankara Yıldırım Beyazıt Tıp Öğrencileri Birliği: ankarayildirimbeyazit@turkmsic.org

Arel Tıp Öğrencileri Birliği: arel@turkmsic.org

Atatürk Tıp Öğrencileri Birliği: ataturk@turkmsic.org

Atılım Tıp Öğrencileri Birliği: atilim@turkmsic.org

Atlas Tıp Öğrencileri Birliği: atlas@turkmsic.org

Aydın Adnan Menderes Tıp Öğrencileri Birliği: aydinadnanmenderes@turkmsic.org

Bahçeşehir Tıp Öğrencileri Birliği: bahcesehir@turkmsic.org

Balıkesir Tıp Öğrencileri Birliği: balikesir@turkmsic.org

Başkent Tıp Öğrencileri Birliği: baskent@turkmsic.org

Beykent Tıp Öğrencileri Birliği: beykent@turkmsic.org

Bezmiâlem Tıp Öğrencileri Birliği: bezmialem@turkmsic.org

Biruni Tıp Öğrencileri Birliği: biruni@turkmsic.org

Bozok Tıp Öğrencileri Birliği: bozok@turkmsic.org

Bursa Uludağ Tıp Öğrencileri Birliği: bursauludag@turkmsic.org

Bülent Ecevit Tıp Öğrencileri Birliği: bulentecevit@turkmsic.org

Celal Bayar Tıp Öğrencileri Birliği: celalbayar@turkmsic.org

Cerrahpaşa Tıp Öğrencileri Birliği: cerrahpasa@turkmsic.org

Cumhuriyet Tıp Öğrencileri Birliği: cumhuriyet@turkmsic.org

Çanakkale Onsekiz Mart Tıp Öğrencileri Birliği: canakkaleonsekizmart@turkmsic.org

Çukurova Tıp Öğrencileri Birliği: cukurova@turkmsic.org

Demiroğlu Bilim Tıp Öğrencileri Birliği: demiroglubilim@turkmsic.org

Dicle Tıp Öğrencileri Birliği: dicle@turkmsic.org

Dokuz Eylül Tıp Öğrencileri Birliği: dokuzeylul@turkmsic.org

Düzce Tıp Öğrencileri Birliği: duzce@turkmsic.org

Ege Tıp Öğrencileri Birliği: ege@turkmsic.org

Erciyes Tıp Öğrencileri Birliği: erciyes@turkmsic.org

Erzincan Binali Yıldırım Tıp Öğrencileri Birliği: erzincanbinaliyildirim@turkmsic.org

Fırat Tıp Öğrencileri Birliği: firat@turkmsic.org

Gazi Tıp Öğrencileri Birliği: gazi@turkmsic.org

Gaziantep Tıp Öğrencileri Birliği: gaziantep@turkmsic.org

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Tıp Öğrencileri Birliği: gaziantepibt@turkmsic.org

Gaziosmanpaşa Tıp Öğrencileri Birliği: gaziosmanpasa@turkmsic.org

Giresun Tıp Öğrencileri Birliği: giresun@turkmsic.org

Hacettepe Tıp Öğrencileri Birliği: hacettepe@turkmsic.org

Haliç Tıp Öğrencileri Birliği: halic@turkmsic.org

Harran Tıp Öğrencileri Birliği: harran@turkmsic.org

Hitit Tıp Öğrencileri Birliği: hitit@turkmsic.org

İnönü Tıp Öğrencileri Birliği: inonu@turkmsic.org

İstanbul Aydın Tıp Öğrencileri Birliği: istanbulaydin@turkmsic.org

İstanbul Medeniyet Tıp Öğrencileri Birliği: istanbulmedeniyet@turkmsic.org

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Tıp Öğrencileri Birliği: istanbulsaglikveteknoloji@turkmsic.org

İstanbul Tıp Öğrencileri Birliği: istanbul@turkmsic.org

İstinye Tıp Öğrencileri Birliği: istinye@turkmsic.org

İzmir Demokrasi Tıp Öğrencileri Birliği: izmirdemokrasi@turkmsic.org

İzmir Ekonomi Tıp Öğrencileri Birliği: izmirekonomi@turkmsic.org

İzmir Katip Çelebi Tıp Öğrencileri Birliği: izmirkatipcelebi@turkmsic.org

İzmir Tınaztepe Tıp Öğrencileri Birliği: izmirtinaztepe@turkmsic.org

Kafkas Tıp Öğrencileri Birliği: kafkas@turkmsic.org

Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Öğrencileri Birliği: kahramanmarassutcuimam@turkmsic.org

Karadeniz Tıp Öğrencileri Birliği: karadeniz@turkmsic.org

Karatay Tıp Öğrencileri Birliği: karatay@turkmsic.org

Kastamonu Tıp Öğrencileri Birliği: kastamonu@turkmsic.org

Kırıkkale Tıp Öğrencileri Birliği: kirikkale@turkmsic.org

Kocaeli Tıp Öğrencileri Birliği: kocaeli@turkmsic.org

Koç Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği: kocuniversitesi@turkmsic.org

Kütahya SBÜ Tıp Öğrencileri Birliği: kutahyasbu@turkmsic.org

Lokman Hekim Tıp Öğrencileri Birliği: lokmanhekim@turkmsic.org

Maltepe Tıp Öğrencileri Birliği: maltepe@turkmsic.org

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği: marmara@turkmsic.org

Medipol Tıp Öğrencileri Birliği: medipol@turkmsic.org

Meram Tıp Öğrencileri Birliği: meram@turkmsic.org

Mersin Tıp Öğrencileri Birliği: mersin@turkmsic.org

Muğla Tıp Öğrencileri Birliği: mugla@turkmsic.org

Mustafa Kemal Tıp Öğrencileri Birliği: mustafakemal@turkmsic.org

Namık Kemal Tıp Öğrencileri Birliği: namikkemal@turkmsic.org

Niğde Ömer Halisdemir Tıp Öğrencileri Birliği: nigdeomerhalisdemir@turkmsic.org

Okan Tıp Öğrencileri Birliği: okan@turkmsic.org

Ondokuz Mayıs Tıp Öğrencileri Birliği: ondokuzmayis@turkmsic.org

Ordu Tıp Öğrencileri Birliği: ordu@turkmsic.org

Osmangazi Tıp Öğrencileri Birliği: osmangazi@turkmsic.org

Pamukkale Tıp Öğrencileri Birliği: pamukkale@turkmsic.org

Rize RTE Tıp Öğrencileri Birliği: rizerte@turkmsic.org

Sakarya Tıp Öğrencileri Birliği: sakarya@turkmsic.org

Sanko Tıp Öğrencileri Birliği: sanko@turkmsic.org

SBÜ Hamidiye Tıp Öğrencileri Birliği: sbuhamidiye@turkmsic.org

SBÜ Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği: sbuuluslararasi@turkmsic.org

Süleyman Demirel Tıp Öğrencileri Birliği: suleymandemirel@turkmsic.org

Trakya Tıp Öğrencileri Birliği: trakya@turkmsic.org

Ufuk Tıp Öğrencileri Birliği: ufuk@turkmsic.org

Uşak Tıp Öğrencileri Birliği: usak@turkmsic.org

Üsküdar Tıp Öğrencileri Birliği: uskudar@turkmsic.org

Van Yüzüncü Yıl Tıp Öğrencileri Birliği: vanyuzuncuyil@turkmsic.org

Yeditepe Tıp Öğrencileri Birliği: yeditepe@turkmsic.org

Yüksek İhtisas Tıp Öğrencileri Birliği: yuksekihtisas@turkmsic.org