Yayın Destek Birimi

Yayın Destek Birimi; Birleşmiş Milletler, WHO (World Health Organization) ve WMA (WordlMedical Associaton) tarafından tanınan IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations)’in bir üyesi olan ve bağımsız, kâr amacı gütmeyen, siyasi bir yapısı olmayan bir tıp öğrencileri birliği olan Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC)’nin destek birimlerinden biridir.

 

Yayın Destek Birimi, TurkMSIC adı altında yapılan yerel, ulusal ve uluslararası çaptaki her türlü basılı ve dijital yayının (afiş, poster, çalışma, dergi, paylaşımlar vb.) TurkMSIC Kurumsal Kimlik Kılavuzuna uygun şekilde olmasından ve TurkMSIC’in dış görünürlüğünün iyileştirilmesinden sorumludur.

 

Yayın Destek Birimi Ulusal Takımı; Yayın Destek Birimi Ulusal Direktörü ve Yayın Destek Birimi Ulusal Direktörü asistanları tarafından görevlendirilen koordinatörler ve geliştiricilerden oluşur.

 

Her ne kadar birlik içinde daha çok “logo onayı” için bilinsek de Yayın Destek Birimi Ulusal Takımı olarak her türlü yayın tasarımının hazırlanmasına destek olmakla beraber Kurumsal Kimlik Kılavuzuna uygunluğunu denetleyip dış görünürlüğün iyileştirilmesinden, artırılmasından ve PR çalışmalarından sorumluyuz.