Sempozyum

Tıp Öğrencileri Sempozyumu, her yıl yılda bir defa Şubat ayında olmak üzere Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) tarafından düzenlenir. Sempozyum, gerçekleştirildiği yıl itibariyle ülkemiz ve dünya gündemine paralel olarak tıp fakültesi öğrencilerinin görüş beyanında bulunmak istedikleri yeni bir tema çerçevesinde gerçekleşir. Sempozyum’un temel amacı, belirlenen tema dâhilinde tıp fakültesi öğrencilerinin birlik olma bilincini pekiştirmek ve temsiliyetine katkıda bulunmaktır. Bu etkinlik oldukça geniş bir kitleye hitap etmektedir. Ülkemizin dört bir yanından gelen katılımcılar Sempozyum teması çerçevesinde gerçekleşen oturumlarda kendilerini akademik yönden geliştirirken aynı zamanda gelecekteki meslektaşlarıyla da bir araya gelerek geniş bir network ağına sahip olma fırsatını yakalarlar.


Tıp Öğrencileri Birliği Sempozyumu’nda tıp öğrencileri tarafından seçilen bir önceki yılın en sevilen sanatçıları, şarkıları, dizileri, spor programları, kitapları dahil olmak üzere alanlarında en iyi performansı gösteren sanatçılarımıza, sporcularımıza ve çeşitli kurumlara ödüller verdiğimiz Enler Töreni gerçekleşmekte ve “TurkMSIC Yılın Enleri” ödülleri sahiplerini bulmaktadır.


Bunun yanı sıra yerel birliklerimizin, TurkMSIC Ulusal Takımları ve Desteklenmiş Projelerinin yıl içerisinde gerçekleştirdikleri aktivitelerin sunumunun yapıldığı “Aktivite Fuarı ve Ödülleri” sempozyumun ayrılmaz bir parçasıdır.


İnternet Sitemiz: sempozyum.turkmsic.org


1. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Sağlık Hukuku - 2011
2. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Tıp Öğrencilerinin Gözüyle Sağlık Ekonomisi - 2013
3. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Sağlıkta Şiddet - 2014
4. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Tıp ve Teknoloji - 2015
5. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - İnsani Yardım - 2016
6. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Çocuk İhmal ve İstismarı - 2017
7. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Kadavra ve Organ Bağışı - 2019
8. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Tıbbın Geleceği: Yapay Zeka - 2020
9. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Acil Tıp ve Afet Yönetimi - 2022
10. Tıp Öğrencileri Sempozyumu - Olay Yeri İnceleme: Adli Tıp- 2023

" "   " "

 

 

 

 

 

 

" "" "

 

 

 

 

 

" "" "