Türk Tıp Öğrencileri Birliği Tüzük ve İç Tüzüğü

2022 Genel Kurulunda düzenlenmiştir.