Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi İç Tüzüğü

2022 Genel Kurulunda düzenlenmiştir.