Kapasite Gelişimi Destek Birimi

Kapasite Gelişimi Destek Birimi, 3 temel kavram veya görev üzerine kuruludur: Oluşturma, Geliştirme ve Sürdürülebilirlik.

Üyeleri çok hızlı yenilenen bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Tıp Öğrencileri Birliği için, gönüllüleri arasındaki bilgi ve beceri farkını en kısa sürede kapatıp yeni üyelerimizle beraber en yüksek verimle çalışmak çok değerlidir. Ulusal Kapasite Gelişimi Takımının ilk görevi, üyelerimizi yaptığımız işler ve çalıştığımız konularla ilgili yüksek bilgi ve beceriye ulaşmalarını sağlamaktır.

Kapasite Gelişimi Destek Birimi’nin ikinci görevi, iş kalitesini ve verimliliğini artırmak için üyelerimizin gelişimine destek olmaktır. Hep daha iyisini hedefleyen bir anlayışla hareket eden Kapasite Gelişimi Destek Birimi, birliğimizdeki mevcut problemleri gidermek ve daha verimli çalışmalar ortaya koymak adına çalışmalar yapar. Aynı zamanda "Bir Tıp Öğrencisinden Daha Fazlası" sloganını ele alarak, biz tıp öğrencilerinin daha iyi bir birey/hekim olmaları adına eğitimler, oturumlar düzenler.

Yapılan işlerin, verilen emeklerin kaybolmaması için; yılların getirdiği tecrübe ve gözlemlerle ortaya çıkarılmış etkinlik ve projelerin devamlılığı sağlanmalıdır. Kapasite Gelişimi Destek Birimi’nin üçüncü ve belki de en önemli görevi, sürdürülebilirliği sağlamaktır. 1952'de kurulan birliğimizin ileride de var olması ve daha da iyiye gitmesi için sürdürülebilirlik şarttır.

Kapasite Gelişimi Nedir?

Kapasite gelişimi, organizasyonların olmazsa olmaz parçalarındandır. En basit tanımıyla bireylerin sahip oldukları, geliştirebilecekleri veya koruyabilecekleri her türlü beceri, yetkinlik ve yeterliliklerinin tamamı; bireylerin kapasitelerini oluşturmaktadır. Kapasite Gelişimi Destek Birimi olarak birliğimiz bünyesindeki gönüllülerimizin mevcut kapasitelerini geliştirmeyi ve potansiyellerine katkı sunmayı hedeflemekteyiz. Bir oluşumun veya kişilerin kapasitelerinin geliştirmesi “Yaptık oldu!” denilebilecek kadar basit bir süreç değildir. Uygulama aşamasına geçmeden önce iyi bir ihtiyaç analizi ve detaylı bir planlama süreci yürütülmeli, gelişim hedef ve amaçları belirlenmeli, uygun bir öğrenme tasarımı yapılmalı ve uygulama sonucunda sürecin değerlendirilmesi yapılarak süreç sürdürülebilir hale getirilmeye çalışılmalıdır. Kapasite Gelişimi uygulamaları geniş bir yelpazeye sahip olsa da birliğimizde yaygın olarak kullanılan uygulama metodu, akran eğitimleridir.

Eğitim Nedir?

Eğitim, insanların düşünce ve davranışlarında belli bir amaç dâhilinde istenilen yönde bir değişiklik yapma sürecidir. Bireyin mevcut hali ile kendinden beklediği durumu arasındaki farkı kapatma çabasıdır. Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nde ise eğitimler aracılığıyla tıp öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Yaygın eğitim modeli ile gerçekleşen bu süreç sunum, tartışma, grup çalışmaları ve paylaşımlar ile yapılanır.

Birlik bünyesinde eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen, 100’ün üzerindeki eğitim başlıklardan bazıları şunlardır:

Etkili Hafıza ve Sunum Teknikleri, Stratejik Planlama, Motivasyon, Geri bildirim ve İletişim Becerileri, Hasta ve Hekim İletişimi, Kriz Yönetimi, Liderlik, Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon, Topluluk Önünde Konuşma, Problem Çözme ve Karar Verme, Proje Yönetimi, Savunuculuk, Stratejik Planlama, Stres Yönetimi, Etik ve İnsan Hakları, Takım Dinamikleri, Kadın Hakları, Cinsiyet Temelli Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Zaman Yönetimi.

Daha birçok konu ve başlık ‘eğitim’ oturumlarında sunulmaktadır. Kapasite Gelişimi Destek Birimi bünyesindeki eğitmenler, IFMSA bünyesindeki farklı ülkelerdeki öğrenci birliklerinin düzenlediği “SRT (Sub-Regional Training)” oturumlarına veya Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin “Ulusal Eğitmen Eğitimi” etkinliğine katılarak; eğitim oturumlarını yönetebilecek düzeye erişen tıp öğrencilerinden oluşur.

Kapasite Gelişimi Destek Birimi, birliğimizin omurgasını oluşturur ve eğitmen takımı aracılığıyla birliğimizi yukarılara taşır. Daha detaylı bilgi almak için veya yerel birliğinizdeki bir etkinlikte eğitim talebinde bulunmak için Ulusal Kapasite Gelişimi Takımına mutlaka ulaşın!

Ulusal Kapasite Gelişimi Takımı’ndan bilgi almak istediğiniz konular için: kapasitegelisimitakimi@turkmsic.org

Kapasite Gelişimi Destek Birimi Ulusal Direktörü’ne ulaşmak için: cbsdd@turkmsic.org

Kapasite Gelişimi, bir takım ve tutku işidir.

Sevgilerimizle,