Sağlık Öğrencileri İçin Aşı Önceliği Basın Bildirisi

Bildiri Türü
Basın Bildirisi
Ay
Aralık
Yıl
2020
Bildiri Metni

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi, Türkiye’de de birçok farklı alanda etkisini göstermiş, bu alanlar arasında eğitim en çok etkilenen alanlardan biri olmuştur. Bu süreçte tıp fakülteleri mevcut eğitim metotlarını değiştirmek, öğrenciler ise uzaktan eğitim süreci ile tıp eğitimlerine devam etmek zorunda kalmışlardır. Uzaktan eğitimdeki teorik derslerde bile altyapı yetersizlikleri, ders müfredatlarının sıkıştırılması ve derslerde yeterli interaktifliğin sağlanamaması nedeniyle verimsiz bir eğitim-öğretim süreci yaşanmaktadır. (1) Bunların yanı sıra  özellikle uzaktan eğitim süreci ile staj eğitimlerine devam eden klinik dönem öğrencilerinin stajların uygulamalı eğitimlerinde ciddi eksiklikleri bulunmaktadır. Eğitimde yaşanan bu eksikliğin giderilmesinin en etkili yolu tıp eğitiminde uygulamalı derslerin yüz yüze gerçekleştirilmesidir.

COVID-19 aşılarının bulunması tıp fakültesi öğrencileri için sağlık durumlarını riske atmadan fakültelerinde yüz yüze eğitim alabilmeleri için umut olmuştur. COVID-19 aşısının Türkiye’de uygulanmaya başlanacağı bu dönemde Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak görüşlerimiz şu şekildedir:

  1. Aşılamada öncelikli olması planlanan sağlık çalışanlarına ek olarak başta 6. sınıf Tıp öğrencileri olmak üzere 4 ve 5. sınıflar başta olmak üzere sağlık alanında uygulamalı eğitim alması zaruri olan tüm sağlık öğrencileri aşılanmalıdır.

  2. Uygulanması planlanan aşıların güvenilirliği ve etkinliğinin bilimsel açıdan kanıtlanmış olmasına, ilgili aşıların nicelik ve niteliğinin kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmasına önem verilmelidir

  3. Sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm vatandaşlara uygulanacak aşının Faz1, Faz2 ve Faz3 çalışmalarının bilimsel raporları tüm kamuoyu tarafından erişebilecek biçimde yayınlanmış ve bu raporlarda aşının “güvenli” ve “etkili” olduğu kanıtlanmış olmalıdır.  

Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak kaliteli ve verimli bir tıp eğitiminin ancak yüz yüze eğitim ile mümkün olabileceği kanaatindeyiz. (1) Bu sebeple ilgili aşılama programında belirttiğimiz görüşlere uygun; bilimsellik, şeffaflık ve hesap verebilirlikten ödün verilmeden yürütülecek her türlü aşılama programını destekleyeceğimizi belirtmek isteriz.

Kaynakça:

  1. Türk Tıp Öğrencileri Birliği, Pandemi Döneminde Tıp Eğitiminin Güncel Durumu Raporu

  2. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu - Acil Kullanım Onayının Asgari Koşulları https://www.ttb.org.tr/435yicy