Vakıf Üniversitelerinde Öğrenim Gören İntörn Doktorların Haklarının Korunmasına Yönelik Basın Bildirisi

Bildiri Türü
Basın Bildirisi
Ay
Ağustos
Yıl
2023
Bildiri Metni

Vakıf Üniversitelerinde Öğrenim Gören İntörn Doktorların Haklarının Korunmasına Yönelik Basın Bildirisi:

Tıp fakültesindeki öğrenimlerinin altıncı yılında eğitimlerini tamamlamaya bir adım daha yaklaşıp ‘İntörn Doktor’ olarak pratiğe dayalı öğrenim gören tıp öğrencilerine yapılan son düzenleme doğrultusunda “asgari ücret tutarında ödeme yapılacağı” haber verilmiştir. İlgili düzenleme; aynı koşullar ve süreler içerisinde çalışmalar gerçekleştiren, vakıf üniversitelerinde görevlerini yerine getirmekte olan İntörn doktorlarımızı kapsamamaktadır.

Vakıf üniversitelerinde görev alan İntörn doktorlarımız; devlet üniversitelerinde görev alan İntörn doktorlarımızdan düşük br ödemeye tabi tutulmaktadır ve bu durum fırsat eşitsizliğine yol açmaktadır. İlgili değişiklik kapsamında devlet üniversitesinde görev yapmakta olan bir İntörn doktor 11.402 türk lirası tutarında ödeme alırken bu tutar vakıf üniversitesinde görev yapmakta olan bir İntörn doktor çn üniversitelerin mütevelli heyet kararına bırakılmış olmakla birlikte çoğunlukla 2.397 türk lirası olarak ödeme yapılmaktadır.

Devlet veya vakıf üniversitesinde öğretim görmesi fark etmeksizin eşit unvan ve eşit görev tanımları dahilinde aynı şartlar altında çalışan hekimlerimizin her hakkının gözetilmesi gerektiğine inanıyor, ilgili yasal düzenlemelerin vakıf üniversitelerinde görev alan İntörn doktorlarımızı da kapsayacak iyileştirmelerle tekrar değerlendirilmesi adına çağrıda bulunuyoruz.