Kapasite Gelişimi Destek Birimi

Kapasite Gelişimi, 3 temel kavram veya görev üzerine kuruludur: Oluşturma, Geliştirme ve
Sürdürülebilirlik

Üyeleri çok hızlı yenilenen bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Tıp Öğrencileri Birliği için, gönüllüeri
arasındaki bilgi ve beceri farkını en kısa sürede kapatıp yeni üyelerimizle beraber en yüksek verimle
çalışmak çok değerlidir. Ulusal Kapasite Gelişimi Takımının ilk görevi, üyelerimizi yaptığımız işler ve
çalıştığımız konularla ilgili yüksek bilgi ve beceriye ulaşmalarını sağlamaktır.

Kapasite Gelişimi Destek Biriminin ikinci görevi, iş kalitesini ve verimliliğini artırmak için üyelerimizin
gelişimine destek olmaktır. Hep daha iyisini hedefleyen bir anlayışla hareket eden Kapasite Gelişimi
Destek Birimi, birliğimizdeki mevcut problemleri gidermek ve daha verimli çalışmalar ortaya koymak
adına çalışmalar yapar. Aynı zamanda "Bir Tıp Öğrencisinden Daha Fazlası" sloganını ele alarak, biz
tıp öğrencilerinin daha iyi bir birey/hekim olmaları adına eğitimler, oturumlar düzenler.

Yapılan işlerin, verilen emeklerin kaybolmaması için; yılların getirdiği tecrübe ve gözlemlerle ortaya
çıkarılmış etkinlik ve projelerin devamlılığı sağlanmalıdır. Kapasite Gelişimi Destek Biriminin üçüncü ve
belki de en önemli görevi, sürdürülebilirliği sağlamaktır. 1952'de kurulan birliğimizin ileride de var
olması ve daha da iyiye gitmesi için sürdürülebirlik şarttır.
 
Eğitim Nedir?
Eğitim, insanların düşünce ve davranışlarında belli bir amaç dâhilinde istenilen yönde bir değişiklik
yapma sürecidir. Bireyin mevcut hali ile kendinden beklediği durumu arasındaki farkı kapatma
çabasıdır. Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nde ise eğitimler aracılığıyla tıp öğrencilerinin bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Yaygın eğitim modeli ile gerçekleşen bu süreç sunum, tartışma,
çeşitli grup çalışmaları ve paylaşımlar ile yapılanır.

Birlik içerisinde daha önceden planlanmış eğitim başlıklarının birkaç örneği şöyledir:

-Savunuculuk
-Geri bildirim
-Motivasyon
-Stratejik Planlama
-Stres Yönetimi
-Çatışma Yönetimi
-Liderlik
-İletişim Becerileri
-Sunum Teknikleri
-Proje Yönetimi

Daha birçok konu ve başlık ‘eğitim’ oturumlarında sunulmaktadır. Kapasite Gelişimi Destek Birimi
bünyesindeki eğitmenler, IFMSA bünyesindeki farklı ülkelerdeki öğrenci birliklerinin düzenlediği “SRT
(sub-regional training)” oturumlarına veya Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin “Eğitmen Eğitimi” etkinliğine
katılarak; eğitim oturumlarını yönetebilecek düzeye erişen tıp öğrencilerinden oluşur.

Kapasite Gelişimi Destek Birimi, birliğimizin omurgasını oluşturur ve eğitmen takımı aracılığıyla birliği
yukarılara taşır.

Daha detaylı bilgi almak için veya yerel birliğinizdeki bir etkinlikte eğitim talebinde bulunmak için
Kapasite Gelişimi Takımına mutlaka ulaşın!

Eğitim talebi ve bilgi almak istediğiniz diğer konular için: kapasitegelisimitakimi@turkmsic.org
Kapasite Gelişimi Destek Birimi Direktörüne ulaşmak için: cbsdd@turkmsic.org

Gelişim bir takım işidir. Sevgilerimizle,