Yaşanan Depremler Sonrası Tıp Fakültelerinde Eğitimin Devamı Hakkında Basın Bildirisi

6 Şubat saat 04.17 ve 13.24’te gerçekleşen ve 10 ilimizi sarsıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından yaralıların ve can kayıplarının sayısının giderek arttığı haberlerini büyük bir üzüntüyle takip etmekteyiz. Ne yazık ki Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olan bu deprem sürecinde ülkemiz zor günler geçirmektedir

 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) deprem nedeniyle birçok fakültenin ve bölümün bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar ertelemiştir. Yükseköğretim Kurulu’nun diğer bölümler için verdiği bu karara rağmen hâlâ bazı üniversite rektörlükleri ve tıp fakültesi dekanlıkları tarafından tıp öğrencilerinin eğitimlerine devam etmeleri beklenmektedir. Depremin olumsuz sonuçlarından etkilenmesi için tıp fakültelerinde okuyan her öğrencinin olaydan doğrudan zarar görmesi şart değildir. İçinde bulunduğumuz bu süreç tüm öğrencileri ruhsal açıdan fazlasıyla yıpratmaktadır. Bu koşullarda eğitim hayatlarımızı olağan şekilde sürdürmemizi bekleyen kararları kesinlikle kabul etmemekteyiz.

 

Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak en kısa zamanda üniversite rektörlüklerinden ve tıp fakültesi dekanlıklarından bu uygulamalarla ilgili bazı düzenlemeler talep etmekteyiz. Tıp fakültesinde eğitim gören 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin teorik ve pratik eğitimlerine ara verilmesinin, intörn hekimlerin gerekli olan en az süre çalışacakları şekilde göreve çağrılmasının; şu anda yürütülmesi elzem olan gönüllülük faaliyetlerine aktif katılım için önemli rol oynadığına inanıyoruz. Son olarak, birlik olmamız gereken bu günlerde zorlaştırıcı uygulamaların kimsenin yararına olmayacağını eklemek isteriz.