2005-2006 Dönemi

Genel Başkan
Birol TİBET
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Elif Altınay KIRLI
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Hasan KESKİN
Genel Sekreter
Neşe DUMAN
Mali Koordinatör
Kürşad ÇİFTÇİ
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Hatice TUZLALI
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Baran UFUKTEPE
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Müge ÇEVİK
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü
Özden ÖRS
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Selin TUNALI, Ezgi ÖZTOP, Hidayet ÜNAL
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü
Elif ÖZER
Yayın Destek Birimi Direktörü
Ahmet Erdem KILAVUZ
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü
Gamze AKTUNA
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü
Abdurrahman Kadir BERENT
Mezun İlişkiler Destek Birimi Direktörü
İlker UZELİ
Denetim Kurulu
Mehmet YAVAŞ
Emrah EGEMEN
Soner GÖK
Hüseyin DAYAN
Tusal Tolga KIRLI