2011-2012 Dönemi

Genel Başkan
Selin BULUT
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
İdris TAŞ
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Gürkan Umut AY
Genel Sekreter
Demet ALAY
Mali Koordinatör
Hulusi KORUCAN
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Ozan Taylan DURSUN
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Can AKYILDIZ
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Vusal Azeroğlu YUSİFOV
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü
Hatice DEMİR
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Bahar AKTAŞ
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü
Şeyda CEYLAN
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü
Egemen ŞEN (Mayıs), Mustafa Ozan ALPAY
Yayın Destek Birimi Direktörü
Barçın BARI
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü
Mert ATMACA
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü
Hülya ŞAHİN
Mezun İlişkiler Destek Birimi Direktörü
Hazal DURSUN
Denetim Kurulu
Mehmet Alptekin ACAR
Seher TÜRK
Doğukan ARI