2013-2014 Dönemi

Genel Başkan
Eren HALAÇ
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Murat AKSOY
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Hazal DURSUN
Genel Sekreter
Bahadır KILIÇ
Mali Koordinatör
Tuğba AKÇAOĞLU
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Özgür Deniz AKINCI
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Orhun ÇAKIR
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Ahmet Melih ERDOĞAN
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü
Çağrı Orkun KILIÇ
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Ceren BİLGÜN
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü
Mustafa TEMİZYÜREK
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü
Mustafa Ozan ALPAY
Yayın Destek Birimi Direktörü
Mehmet Başat TEPE
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü
Mert BAŞBUĞA
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü
Tayfun ÖZ
Mezun İlişkiler Destek Birimi Direktörü
Emre GÜNDOĞAN
Denetim Kurulu
Sina MEHRASA
Selman Birkan ÖZER
Ahmet Hamit ÇINKI