2020-2021 Dönemi

Genel Başkan
Ahmet Alp Çetinkaya
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Elif Kiy
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Enes Melih Ayata
Genel Sekreter
Dilayda Şahin
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Begüm Ezelsoy
Berat Akif Kaya
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Mert Doğa Güneş
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü
Melike Bayar
Yayın Destek Birimi Direktörü
Mahmut Sasani
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü
Abdullah Yılmazgil
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü
Dursun Nar
Denetim Kurulu
Semih Çolak
Hülya Çağla Azaklı
Enes Doğan Timurtaş