Proje ve Girişimler Destek Birimi

Türk Tıp Öğrencileri Birliği; kuruluşundan bu yana giderek artan başarı ivmesiyle birbirinden anlamlı sosyal sorumluluk projeleri, bilimsel projeler ve sosyal girişimler organize etmektedir. Tüm bu proje ve girişimlerin yıllarca aksamadan başarıyla sürdürülmesi, çağın gereklerine ve tıp fakültesi öğrencilerinin taleplerine göre yeni projeler oluşturulması, arşivlenmesi ve ulusal ve uluslararası alanda tanıtımlarının yapılması için Proje ve Girişimler Destek Birimi oluşturulmuştur. 

Proje ve Girişimler Destek Birimi, Proje ve Girişimler Destek Birimi Ulusal Direktörü (PSDD) ve onun seçmiş olduğu takımı tarafından çalışmalarını yürütmektedir. Güncel olarak devam etmekte olan proje ve girişimleri ise Proje ve Girişimler Destek Birimi Ulusal Takımı süpervizörlüğünde seçilen koordinatörlerimiz ve takımları yürütmektedirler.  

TurkMSIC Desteklenmiş Projeleri, toplumdaki problemlere sürdürülebilir çözümler yaratmayı hedefleyen ve tüm tıp öğrencilerinin yazımı ve gerçekleştirilmesinde rol alabileceği Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde faaliyet sürdüren projelerdir. Desteklenmiş Projeler çalışmalarını bir yıla yayılmış şekilde gerçekleştirir ve tüm Türk Tıp Öğrencileri Birliği gönüllüleri çalışmalara katkı sağlayabilir. Desteklenmiş Projelerimiz birliğimizin tanınırlığına ve temsiliyetine büyük katkılar sağlamaktadır.  

TurkMSIC Girişimleri ise özellikle sosyal girişim tanımlarına uygun olacak şekilde geliştirilen, tüm tıp öğrencilerinin yazımı ve gerçekleştirilmesinde rol alabileceği, sosyal etki yaratmayı ve yaratılan sosyal etkiyi sürdürülebilir kılmayı amaçlayan girişimlerdir. Girişimlerimiz de birliğimizin dış görünürlüğünü ve temsiliyetini arttırmaktadır.  

Proje ve Girişimler Destek Birimi; Desteklenmiş Projeler kapsamında faaliyetler gerçekleştirir, proje bazlı çalışmalar yürütülmesine destek olur, desteklenmiş projeler kapsamındaki konularda savunuculuk faaliyetleri yürütür ve desteklenmiş proje dışı faaliyetleriyle birlikte de gönüllülerimizin proje yazımı, yönetimi, yürütülmesi, sosyal girişimcilik, savunuculuk ve kampanyacılık gibi alanlarda faaliyetler göstermesi destekler.  

 

VİZYONUMUZ: 

Proje ve Girişimler Destek Birimi; tüm çalışmaları proje bazlı olan, var olan projelerin etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yürütüldüğü, ulusal ve uluslararası fuarlarda en iyi temsiliyetin sağlandığı, girişimcilik çalışmalarının her yıl geliştiği bir Türk Tıp Öğrencileri Birliği’ni öngörür. 

 

MİSYONUMUZ: 

Proje ve Girişimler Destek Birimi; Türk Tıp Öğrenci Birliği gönüllülerinin proje bazlı çalışma becerilerini geliştirmesi, toplumsal sorunlara karşı akılcı çözüm önerilerini kullanarak projeler üretmesi, var olan proje ve girişimcilik çalışmalarının aksamadan gelişerek ilerlemesi, ulusal ve uluslararası fuarlarda en etkili temsiliyetin sağlanması, birliğin görünürlüğü, dış paydaş etkileşimi ve sponsorluk ve fon bulma çalışmalarına katkı sağlar. 

  

2023-2024 Döneminde Yürütülmekte olan Desteklenmiş Projeler: 

  • Ayırıcı Tanı: Çocuk İhmali ve İstismarı 

  • Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği 

  • İki Elin Sesi 

  • Sağlık Okuryazarlığı  

  • Sağlık Turnesi 

 

Her türlü soru ve katkınız için psdd@turkmsic.org ve projevegirisimlerulusaltakimi@turkmsic.org adresleri üzerinden bizlerle iletişim kurabilirsiniz.