Akıllı Besin Anne Sütü

Anne sütü; yenidoğanda büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin ögelerini içeren, biyoyararlılığı yüksek, sindirimi kolay doğal bir besindir. Anne sütünün ve emzirmenin; hem bebek, hem de anne için başta beslenme olmak üzere, sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok sayıda yararları vardır. Bebek beslenmesi ile ilgili uygulamaların tarihsel olarak gelişimi incelendiğinde, günümüze değin bebek beslenmesinde en önemli besinin anne sütü olduğu görülmektedir.

Anne sütü, beslenme sürecinde bebeği ishal, otit, menenjit, solunum yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyonlardan koruyarak, bebek ölüm oranını, ayrıca ani bebek ölüm sendromu sıklığını azaltmaktadır Annelerin emzirmeye başlama ve başarıyla sürdürebilmeleri için bilgi ve desteğe ihtiyaçları vardır . Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları verilerine göre hayatın ilk iki ayından bebeklerin sadece %44’ü tek başına anne sütü ile beslenmektedir. Bebekler 3 aylık olduklarında sadece anne sütü ile beslenme oranı %16’ya düşmektedir.

TurkMSIC Akdeniz Yerel Kurulu tarafından başlatılan projemiz; daha fazla kişiye ulaşmak ve niteliğini artırabileceği ortamı elde edebilmek için TurkMSIC projesi olma yolunda ilerlemektedir. 

Etkinlikler:

  • Bu zamana kadar, 10 farklı etkinlikle yaklaşık 400 tıp fakültesi öğrencisinin konu hakkında eğitim almasını ve 1500 kişinin de bilgilendirilmesi sağlandı.
  • TurkMSIC 60. Ekim Genel Kurulu Proje Fuarı 15-17 Ekim 2011 / Kocaeli
  • 3. SCOPH Yaz Okulu Proje Fuarı, Samsun 7-10 Temmuz 2012
  • 61.Ekim Genel Kurulu Proje Fuarı 6-8 Ekim 2012 Eskişehir

Destekçilerimiz:

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Yrd.Doç.Dr.Sevtap VELİPAŞAOĞU GÜNEY projemizin danışman hocası olarak projeyi desteklemektedir.
Anne sütünü konu alan ‘Feed with Love’ isimli, IFMSA bünyesinde oluşturulan uluslararası projeyle ortak çalışmalar yürüterek, TurkMSIC ve Türkiye’nin uluslararası alanda temsiliyetini sağlamaktayız.

Katılan yerel kurullar:

Proje Takımı; Acıbadem YK,  Akdeniz YK, Dokuz Eylül YK Gazi YK, Osmangazi YK, Kırıkkale YK, Koç YK, Mersin YK, Süleyman Demirel YK, Ufuk YK, Uludağ YK, Koç YK

Projeyi Uygulayan Yereller:

Acıbadem YK,  Akdeniz YK, Ankara YK, Dokuz Eylül YK, Ege YK, İstanbul YK, Kırıkkale YK, Süleyman Demirel YK

Proje Takımında Yer Alan üyeler:

Alper Güven                TurkMSIC Osmangazi

Asli Kızıklı                     TurkMSIC   Mersin

Aysu İyigin                   TurkMSIC Gazi

Ayşegül Savran           TurkMSIC   Süleyman Demirel

Birsen Aygör                TurkMSIC Acıbadem

Ecem Ünlü                    TurkMSIC Ufuk

Ecem Ertürk                 TurkMSIC Uludağ

Görkem Sarıkaya        TurkMSIC Süleyman Demirel

İnci Cansu Sarı            TurkMSIC  Akdeniz

Lale Özcan                   TurkMSIC Dokuz Eylül

Leyla Yıldız                  TurkMSIC Akdeniz

Merve Karabörk        TurkMSIC Koç

Sezgi Sezgin                TurkMSIC Uludağ

Tayfun Öz                    TurkMSIC Gazi

Zeynep Akkul             TurkMSIC Kırıkkale