Kadın Çalıştayı

Atatürk Türk Kadını’nın önemini şu sözleriyle dile getirmiştir; “Daha esenlikle daha dürüst olarak yürüteceğimiz yol vardır. Bu yol büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek; Türk kadınını bilimsel, ahlâkî, sosyal, ekonomik ve hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi yapmak yoludur.” Bu düşünce yapısı Türk toplumunda bir insan olarak kadına kişilik vermiş; ekonomik, sosyal ve siyasî hayattaki yerini belirlemiştir.

Kadın Çalıştayı başlıca kadının toplumdaki statüsünü, geleneklerin ve göreneklerin yüklediği kadın sıfatı ile oluşturulmuş toplumsal cinsiyeti, kadın sağlığını ve haklarını bünyesinde barındırır. Amacımız; “kadın”ın ele alındığı konuları işleyerek, Türk Tıp Öğrencileri’nin farkındalığını arttırmak ve her çalıştay sonucu ortaya çıkan bildirileri tüm platformlarda paylaşarak sesimizi duyurmaktır.

Projenin yol haritası şu şekildedir:

 • TurkMSIC alt komitelerinden SCORA (üreme sağlı ve HIV/AIDS alt komitesi)  ile SCORP (insan hakları ve barış alt komitesi) birlikteliğinde tema önerileri hazırlanması
 • Hazırlanan tema önerilerinin www.turkmsic.net internet sitesi aracılığıyla Türk Tıp Öğrencilerinin oylamalarına sunulması ve çalıştay temasının bu yolla belirlenmesi
 • Çalıştay ev sahibinin belirlenmesi
 • Mart ayında Kadın Çalıştayı’nın gerçekleştirilmesi
 • Nisan ayında bildirinin Nisan Genel Kurulunda sunumu ve kabulü sonrasında ilgili kurum ve kişilere ulaştırılması
 • Mayıs ayında dönemin değerlendirilmesi

Etkinlikler:

3.Kadın Çalıştayı :

24-25 Mart tarihlerinde 80 katılımcıyla Acıbadem Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Türkiye’de ve Dünya’da Kadına Şiddet, Yasal Düzenlemeler ve Yaptırımlar, Kadın ve Ekonomi, Hekimin Şiddet Mağdurlarına Yaklaşımı olmak üzere 4 oturum yapıldı.

 • Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt- Dr. Bihter Somersan
 • İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Hasta Hakları İl Koordinatörü Dr. Gülsüm Önal
 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Etiği ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Vatanoğlu
 • Eski Ankara 8. Aile Mahkemesi Hâkimi Eray Karınca
 • KAHDEM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Habibe Yılmaz Kayar
 • İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Prof. Dr. Coşkun Yorulmaz
 • Kadın Girişimciler Derneği(KAGİDER) Üyesi Miyase Bülbül
 • Acıbadem Üniversitesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güldal Süyen
 • Acıbadem Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Defne Erarslan
 • Bakırköy Acıbadem Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu
 • Yeditepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Narter Yeşildağlar sunumlarıyla çalıştaya katkıda bulundu.

Yönetmen Bingöl Elmas çocuk gelinler konulu belgeseliyle Türkiye gerçeklerini gözler önüne serdi.

Değerli eğitmenlerimiz İdris Taş, Seher Türk, Çağatay Tunca ve Sühendan Zeytin eşliğinde bildiri yazma eğitimi verildi ve bildiri taslağı tamamlandı.

2.Kadın Çalıştayı :

26-27 Mart tarihlerinde 30 katılımcıyla Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Türkiye’de Kadın olmak, Sivil toplum örgütlenmelerinde kadın, Cumhuriyet kadınları olmak üzere 3 oturum yapıldı.

 • TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Dinçbal Kal,
 • İstanbul Valiliği Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av.Vildan Yirmibeşoğlu,
 • Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi  Bihter Somersan,
 • Kadın Girişimciler Derneği üyesi Münteha Adalı ve
 • Yeditepe Üniversitesi Münazara Klübü,

Çalıştay’a konuşmacı ve tartışmacı olarak katkıda bulundular. 

İkinci gün eğitimler verildi.

1.Kadın Çalıştayı :

26-28 Şubat tarihlerinde 30 katılımcıyla Ankara Üniversitesinde gerçekleştirildi.

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı Ana bilim dalından Prof. Dr. Bahar Gökler ve Prof. Dr. Ferhunde Öktem,
 • Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan Dr. Gökhan Yıldırımkaya,
 • TC Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğünden  Uz. Ekin Bozkurt,
 •  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Tıp Tarihi Ana bilim dalından Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu,
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Serpil Sancar,
 • Uçan Süpürge derneğinden Ürün Güner
 • KaosGL'den Özge ve Seçin konuşmacı olarak, Çalıştay’a katıldılar.

Destekçilerimiz:

 • Acıbadem Üniversitesi
 • KAGİDER
 • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
 • İstanbul Sağlık Müdürlüğü
 • Yeditepe Üniversitesi
 • KAHDEM Derneği

Katılan yerel kurullar:

Abant İzzet Baysal YK, Acıbadem YK, Adnan Menderes YK, Akdeniz YK, Başkent YK, Bezmialem YK, Cerrahpaşa YK, Çukurova YK, Dokuzeylül YK, Ege YK, Erciyes YK, Fatih YK, Gazi YK, İstanbul Bilim YK, Karaelmas YK, Kocaeli YK, Koç YK, Marmara YK, Meram YK, Mersin YK, Ondokuzmayıs YK, Osmangazi YK, Selçuklu YK, Süleyman Demirel YK, Trakya YK, Uludağ YK, Yeditepe YK, Yıldırım Beyazıt YK