Kadınlar Günü Gazetesi

Kadınlar Günü Gazetesi, her yıl 8 martta çıkarılan ve kadına yönelik şiddet, tecavüz, ayrımcılık, hukuki sorunlar vb konularda bir önceki yıl boyunca basında çıkmış olan haberlerin derlendiği bir gazetedir. İnternet üzerinden ulaşılan haber ve köşe yazıları referans gösterilir. Bunun yanı sıra yurt çapındaki TurkMSIC üyelerinin kadına dair yazdıkları köşe yazıları ve kadınları ilgilendiren sağlık bilgileri de gazetede yayınlanır.

Derlenen haberler ve yazılan köşe yazılarıyla oluşturulan gazete, şubat ayının sonlarına doğru internetteki TurkMSIC iletişim grupları yoluyla duyurulur ve gazete isteyen yerel kurulların kaç adet gazete istediği ve kargo adresleri kaydedilir. Alınan sayılara göre matbaada baskı yapılır. Ardından da yerel kurulların zaten elektronik formatını gördükleri gazetelerin 8 Mart tarihinden önce ellerinden olması sağlanır. Yerel kurullar Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde gazeteyi dağıtır.

Projenin amacı, gazete yoluyla halka ve tıp öğrencilerine ulaşmak ve kadın sorunu hakkında onları bilgilendirmektir. Bu şekilde insanların dikkati “kadın sorunu”na çekilmiş olur. Bu sorun, her yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik düzeyden insanları etkiler. Gazete, bu sorunun sonuçlarını adeta insanların yüzüne “çarpar” ve onları inisiyatif almaya davet eder.

Etkinlikler:

  • Kadınlar Günü Gazetesi 2011 (Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde, ≈700 adet gazete dağıtımı yapıldı.)
  • Kadınlar Günü Gazetesi 2012 (Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde, 250 adet gazete dağıtımı yapıldı. Yurt dâhilindeki toplam 13 yerel kurulda toplam 2450 adet gazetenin dağıtımı yapıldı.

Katılan yerel kurullar: Acıbadem YK, Akdeniz YK, Ankara YK, Bilim YK, Cerrahpaşa YK, Ege YK, Fatih YK, İstanbul YK, Marmara YK, Selçuklu YK, Süleyman Demirel YK, Yeditepe YK, Uludağ YK.