Sağlığa Adım At

Türkiye İstatistik Kurumu son verilerine göre ülkemizdeki ölümlerin %39,8'i dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklıdır. Yine TÜİK'in diğer bir çalışması olan "obezite oranları"nda 2014 yılında ülkemizin %19,9'u obez,%33,7'si fazla kilolu olarak bulunmuştur. Yani şu an halkımızın yarısından fazlası sağlıklı beden ölçü değerlerinin üzerindedir. Aynı zamanda biz hekim adayları ve sağlık çalışanları arasında da obezite ve kardiyovasküler hastalıkların morbidite ve mortalite artışındaki etkin rolü bilinmekte fakat halkımızla yeterince paylaşılamamakta ya da bu konuya yeterince dikkat çekilememektedir.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle ulaşılabilirlik artmış, masa başı işler çoğalmış ve bunlara bağlı olarak toplumda “hareketsizlik trendi” adını verdiğimiz durum ortaya çıkmıştır. Dinamik, özgünlüğe ve yeni fikirlere son derece açık bir o kadar da emin adımlarla ilerleyen projemizin temel amacı hem ülkemizde hem de dünyadaki hareketsizlik trendine karşı halkımızın bilinç seviyesini yükseltmek, bu oranları minimuma indirmek ve toplumumuzun tüm bireylerini daha sağlıklı bir hayata teşvik etmektir. Amacımız hem güncel bir probleme parmak basmak hem de geleceğin hekimleri olarak koruyucu hekimlik yönümüzü ortaya çıkarmaktır.

Halkımızın zaten kısmen farkında olduğu ve ufak güdülemelerimizle yüz güldürücü sonuçlar alabileceğimiz bu proje ile biz toplumumuzun gündelik rutininde pozitif bir değişim beklentisi içindeyiz. Projemizin hedefleri doğrultusunda aktif saha etkinlikleri ve farkındalık çalışmalarıyla toplumumuzda bilinç uyandırmayı hedefliyoruz. 

Faaliyet Gerçekleştiren Yerel Birlikler: Akdeniz TÖB, Altınbaş TÖB, Ankara Yıldırım Beyazıt TÖB, Bursa Uludağ TÖB, Bülent Ecevit TÖB, Cerrahpaşa TÖB, Erciyes TÖB, Erzincan Binali Yıldırım TÖB, Fırat TÖB, Giresun TÖB, K. Maraş Sütçü İmam TÖB, Niğde Ömer Halisdemir TÖB, Ordu TÖB, Yeditepe TÖB