Sağlık Hakları Ulusal Akran Eğitimi Zinciri

Gelecekte her biri birer hekim olacak tıp fakültesi öğrencilerinin mesleklerini uygularken insan hakları başta olmak üzere, hasta haklarını göz ederek sağlıkta eşitlikçi ve haklara saygılı bir tutum izlemeleri; mesleğini en güzel şekilde uygulayabilmek için kendi haklarının da farkında olmaları ve bu konuda gerekli duyarlılığın gösterilmesi için çabalamalıdırlar. Mesleğini uygularken en nitelikli ve en uygun hizmeti aktarabilmek için sağlık alanındaki son gelişmelerin ve yasal prosedürün takipçisi olmalıdırlar. İşte tüm bunlar için hem donanımlı gençler ve katılımcılar kazanmak, hem de bu kişilere eğitmenlik becerileri kazandırarak; verecekleri eğitimlerde bu kazanımı çarpan etkisiyle arttırmak için Sağlık Hakları Ulusal Akran Eğitimi Zinciri hazırlandı. Bu proje sayesinde geleceğin hekimleri daha hayata atılmadan akranları ile beraber başta insan hakları olmak üzere hasta ve hekim haklarını öğrenecekler, gerektiği yerde öğretecekler ve en önemlisi hem hastalarının hem de kendilerinin haklarını savunacaklardır.

Etkinlikler:

 • Sağlık Hakları Ulusal Akran Eğitimi Zinciri Projesi 1. Eğitmen Eğitimi 28 Şubat-1 Mart 2009/ Edirne (30 tıp öğrencisi Sağlık Hakları Eğitmeni oldu. )
 • Akdeniz, Ankara, Başkent, Bezmi Alem,Cerrahpaşa, Erciyes, Gazi, Hacettepe, Mersin, Selçuklu, Süleyman Demirel, Trakya ve Karaelmas Yerel Kurullarında yaygınlaştırma eğitimleri( 35 tane yaygınlaştırma eğitimi düzenlenerek yaklaşık 900 tıp öğrencisinin katılımı sağlandı.)
 • Sağlık Hakları Ulusal Akran Eğitimi Zinciri Projesi 2. Eğitmen Eğitimi 19-21 Mart 2011/İstanbul ( 21 tıp öğrencisi Sağlık Hakları Eğitmeni oldu.)
 • 1.TurkMSIC Sempozyumu Proje Sunumları ve Proje Fuarı 12-13 Şubat 2011 Ankara
 • IFMSA March Meeting ‘11 Proje Sunumu 5-11 Mart 2011 / Jakarta, Endonezya
 • IFMSA Avrupa Bölge Toplantısı (EuRegMe) Proje Fuarı Nisan 2011 / Katalonya, İspanya
 • IFMSA August Meeting ‘11 Proje Fuarı 1-7 Ağustos 2011 / Kopenhag, Danimarka
 • TurkMSIC 60. Ekim Genel Kurulu Proje Fuarı 15-17 Ekim 2011 / Kocaeli
 • IFMSA March Meeting ’12 SCORP Proje Fuarı, Gana
 • Sağlık Hakları Eğitmenler Buluşması, Isparta 30 Nisan 2012
 • Sağlık Hakları Eğitim Kampı, Isparta 31 Nisan – 1 Mayıs 2012
 • Sağlık Hakları Eğitim Günü, Ankara 5 Mayıs 2012
 • SCOPH Yaz Okulu Proje Fuarı, Samsun 7-10 Temmuz 2012
 • Sağlık Hakları Yaygınlaştırma Eğitimi, Konya 25 Kasım 2012

Destekçilerimiz:

 • Türk Tabipleri Birliği
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
 • Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği

Katılan yerel kurullar:

Acıbadem YK,  Akdeniz YK, Ankara YK,Başkent YK, Bezmialem YK, Cerrahpaşa YK,Ege YK, Erciyes YK, Gazi YK, Osmangazi YK,Hacettepe YK, İstanbul YK, Kırıkkale YK, Mersin YK, Selçuklu YK, Süleyman Demirel YK, Trakya YK, Tokat YK Ufuk YK,  Uludağ YK, ,  Yıldırım Beyazıt YK