2000-2001 Dönemi

Genel Başkan
Deniz AYTAN
Genel Sekreter
Gürhan IŞIL
Mali Koordinatör
Ali Ersin ZÜRÜTBAŞ
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Volkan YAZICIOĞLU (NEO-IN)
Ulaş SÖZENER (NEO-OUT)
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Gülbiz DAĞOĞLU
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Selen ÖRS
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü
Tomris CESUROĞLU
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Esra GENİSOL
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü
Emre ALMAÇ
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü
İdil GÜNEŞ