2006-2007 Dönemi

Genel Başkan
Birol TİBET
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
İsmail Polat CANBOLAT
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Selcan CESUR
Genel Sekreter
Mert FİLİBELİ
Mali Koordinatör
Kürşad ÇİFTÇİ
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Hatice TUZLALI
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Mert KARAKAYA
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Halit AYTAR
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü
Duygu BAYKAL
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Hidayet ÜNAL
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü
Ersin DOĞANÖZÜ
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü
Işık OCAK
Yayın Destek Birimi Direktörü
Hakan HANÇER
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü
Ergin AYDIN
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü
Müge ÇEVİK
Mezun İlişkiler Destek Birimi Direktörü
Neşe DUMAN
Denetim Kurulu
Ozan DEMİR
Ömer AYCANOĞLU
Mustafa Törehan ASLAN