2007-2008 Dönemi

Genel Başkan
Mert FİLİBELİ
Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Merve ÖZEN
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Hakan HANÇER
Genel Sekreter
Şahin KHANİYEV
Mali Koordinatör
Nihat M.HOKENEK
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Ergin AYDIN
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Mert KARAKAYA
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Halit AYTAR
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü
Duygu BAYKAL
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Sena UĞUR
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu Direktörü
E.Ece YILMAZ
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü
Ahmet HAKAN
Yayın Destek Birimi Direktörü
Sertaç AKMAN
Kapasite Geliştirme Destek Birimi Direktörü
Necati ENVER
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü
Müge ÇEVİK
Mezun İlişkiler Destek Birimi Direktörü
Ozan DEMİR
Denetim Kurulu
A.Cankut TATLIPARMAK
Mehmet ATAY
Selcan CESUR