2021-2022 Dönemi

Dış İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Elif Kiy
İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Enes Melih Ayata
Staj Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Alp Koltka
Egehan Devrim
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Direktörü
Aysu Sude Dayan
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Direktörü
Gözde Sonay
Halk Sağlığı Çalışma Kolu Direktörü
Beyza Yılmaz
Bilişim ve Haberleşme Destek Birimi Direktörü
Gökçe Deniz Eser
Proje ve Girişimler Destek Birimi Direktörü
Hande Sarıcı
Denetim Kurulu
Semih Çolak
Hülya Çağla Azaklı
Enes Doğan Timurtaş