Staj Değişimi Çalışma Kolu

STAJ DEĞİŞİMİ ÇALIŞMA KOLU TARİHİ VE GENEL BİLGİLER

Staj Değişimi Çalışma Kolu 1951 yılında kurulmuş olup IFMSA bünyesinde kurulan ilk çalışma kollarından bir tanesidir. Kurulduğu ilk senelerde sekiz ülkeyle aktivitesine başlamış olsa da günümüzde çatısı altında 100’den fazla üye ülke olup her sene 13.000’e yakın öğrenciye profesyonel staj olanağı sunmaktadır.

Bu değişim programı öğrencilere sunduğu eşsiz eğitici ve kültürel deneyimin yanı sıra, mesleki özgeçmişleri için de benzersiz bir sayfa ekler. Farklı ülkeler ve sosyal koşullarda uygulanan tıbbi yaklaşımlarla tanışmak; tıp fakültesi öğrencilerinin, hekimlik mesleğine dair ufuklarını genişleterek onlara empati becerilerini geliştirme şansı tanır. İsmimizde bulunan ‘professional’; yurtdışındaki bir hastanede yapılan tıbbi çalışmayı belirtir. Tamamen eğitim amaçlı olan bu staj, öğrenciye yeni bir bakış açısı kazandırır.

Misyonumuz:

 • Staj Değişimi’nin misyonu; uluslararası öğrenci değişimleri aracılığıyla başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere dünya üzerindeki sağlık çalışanları arasında kültürel anlayış geliştirilmesine ve iş birliği yapılmasına teşvik etmektir.

Amaçlarımız:

 • Tıp öğrencilerinin dünya çapında hareketliliğini artırmak ve ufkunu genişletmek;
 • Tıp öğrencilerine sübjektif, coğrafi, politik, finansal, cinsel, kültürel veya dini geçmişleri ne olursa olsun profesyonel bir değişime katılmaları için eşit fırsatlar sağlamak;
 • Tıp öğrencilerine farklı sağlık ve eğitim sistemlerine sahip başka bir kültürde sağlık hizmetini deneyimleme, kültür ve inanç farklılıklarının nasıl etkili olduğunu öğrenme olanağı sağlamak;
 • Tıp öğrencilerinin ev sahibi ülkenin küresel sağlık sorunları, temel sağlık sorunları ve temel epidemiyolojisi ve kendi ülkelerinden nasıl farklı olduğu hakkında bilgi edinmeleri için olanaklar yaratmak;
 • Küresel bir vizyonla geleceğin sağlık profesyonellerinin yetişmesine ve tıp öğrencilerinin kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine ve geleceğin sağlık profesyonelleri olma yolunda ilerlemelerine katkıda bulunmak;
 • Öğrencilere tıbbi bilgilerini, tıbbi konulardaki vizyonlarını ve ev sahibi ülkenin düzenlemelerine bağlı olarak pratik bilgilerini geliştirme şansı vermek;
 • Tıp öğrencileri ve diğer sağlık profesyonelleri arasındaki bağlantıyı kolaylaştırmak ve tıp öğrencilerinin birbirleriyle ve dünya genelindeki sağlık profesyonelleriyle gelecekteki işbirliği için bir platform sağlamak amaçlarımızdan bazılarıdır.


TÜRKİYE’DE STAJ DEĞİŞİMİ

TurkMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Birliği) 1962 senesinden beri IFMSA’ e üye olan ülkeler arasındadır. Üye olduğu tarihten beri de Türk tıp öğrencilerinin Staj Değişimi gibi IFMSA fırsatlarından yararlanmasına önderlik etmektedir. Bu fırsatlardan biri olan Staj Değişimi sayesiyle tıp öğrencileri hem tıp bilgilerini tazeleyip pratik yapma şansını elde ediyor hem de dünyanın dört bir yanından gelen tıp öğrencileriyle bir ay boyunca vakit geçirerek vizyonlarını genişletip ‘bir tıp öğrencisinden daha fazlası…’ olma yolunda belki de ilk adımlarını atıyorlar.

Türkiye’de SCOPE çalışmaları, TurkMSIC’e bağlı olan tıp fakültelerinde bulunan LEO’lar (Local Exchange Officer – Fakülte Değişim Sorumlusu) ve TurkMSIC’i başta IFMSA olmak üzere diğer uluslararası ve ulusal platformlarda temsil eden bir NEO (National Exchange Officer – Ulusal Değişim Direktörü) aracılığıyla devam etmektedir.

Staj Değişimi Çalışma Kolu ile yurtdışında staj şansını yakalayan tıp fakültesi öğrencileri, her yıl düzenli olarak yapılan bir sınav ile seçilir. Staj Değişimi Çalışma Kolu’de aktif olan Tıp Öğrenci Birlikleri, Yerel Değişim Direktörleri aracılığı ile fakültelerinde afişler, standlar ve sunumlar ile bu sınavı tanıtır, öğrencileri bilgilendirir ve sınav kayıtlarını yapar. Yapılan sınav sonucunda kazananlar NEO ve LEO’lar tarafından bilgilendirilir ve staj işlemleri başlatılır.

Staj yapmaya hak kazanan öğrencilere, değişime gitmeden önce Yerel Değişim Direktörleri tarafından eğitim verilir. Bu eğitimlerin amacı: dört haftalık stajın nasıl daha verimli geçirebilecekleri, farklı kültürlere nasıl yaklaşmalarının gerektiği anlatılır; değişim süresince hastanede yaptıklarının nasıl değerlendirileceği hakkında bilgiler verilip akademik ve sosyal açıdan kaliteli bir değişim geçirmeleri amaçlanır.

Her sene yaklaşık olarak 500 öğrenciye yurt dışında staj imkanı sağlamış olan Türk Tıp Öğrencileri Birliği, yine aynı sayıda yabancı öğrenciye de Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde çalışmalarına devam eden üniversitelerde staj yapma olanağı sunmuştur.

Aynı zamanda Yurt İçi Değişim sistemiyle de aynı yurt dışı staj değişiminde olduğu gibi gönüllülerimize yurt içinde tercih ettiği bir fakülte ve departmanda staj yapma imkanını da sağlıyoruz. Yine Değişim Sınavı sonuçlarına göre tercihlerine yerleştirilen öğrencilerimiz iki veya dört hafta olmak üzere ülke içinde de bir yandan staj yapıp bir yandan ülkemizin farklı şehirlerini gezebiliyorlar.


STAJ DEĞİŞİMİ SÜRECİ NELERİ KAPSAR?

Yurt dışındaki bir fakültede staj yapma hakkı kazanan öğrenci, ülkeye vardığı zaman havaalanında veya ayarlanan bir buluşma noktasında, staj yapacağı fakültenin İrtibat Sorumlusu (Contact Person) tarafından karşılanıp; daha önceden ayarlanmış olan konaklama yerine yerleştirilir; bir ay boyunca staj yapacağı hastane kendisine tanıtılır ve staj yapacağı departmandaki sorumlu öğretim üyesi ile tanıştırılıp kendisine yapacağı staj ile ilgili genel bilgi verilir.

Dört haftalık stajının sonunda gerekli şartları karşıladığı takdirde üstünde kendisinden sorumlu öğretim üyesinin, kendi fakültesinin LEO’sunun ve host fakültenin LEO’sunun da imzasını taşıyan SCOPE sertifikası almaya hak kazanır.

Öğrenciler, hastanede geçirdikleri staj vakitleri dışında kalan zamanda Yerel Değişim Sorumlusu ve irtibat sorumlularının daha önceden hazırladığı sosyal programlar sayesinde aynı zamanda o ülkeye staj amacıyla gelmiş diğer onlarca öğrenciyle, hem ev sahibi ülkenin hem de diğer katılımcı ülkelerin kültürlerini daha yakından tanır ve staj yapmaya geldikleri ülkeyi gezme imkanı bulurlar.

Ve unutulmamalıdır ki değişim süreci yalnızca yaz aylarını kapsamaz, değişimlerimiz 12 ayda da durmadan devam eder.

Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Margaret Chan şunları söyledi: Evrensel Sağlık Sigortasını halk sağlığının sunabileceği en güçlü kavram olarak görüyorum. Kapsayıcıdır. Hizmetleri birleştirir ve birinci basamak sağlık hizmetlerine dayalı olarak kapsamlı ve entegre bir şekilde sunar.

12 Aralık 2016'da üçüncü Evrensel Sağlık Sigortası Günü'nü kutluyoruz. Aralarında IFMSA'nın da bulunduğu 750'den fazla kuruluş, Evrensel Sağlık Sigortası (UHC) sağlanması konusunda daha fazla eylem ve ilerleme sağlanması çağrısında bulunmak için çabalarını birleştiriyor.

UHC, herkesin maddi sıkıntı yaşamadan kaliteli sağlık hizmetlerine erişebilmesi anlamına gelir.

Bu, sağlıkta eşitlikle ilgilidir, çünkü herkes sağlık hakkına sahiptir ve sağlıklı seçimler yapma teşviki, önleme, tedavi, rehabilitasyon ve palyatif bakım da dahil olmak üzere sağlık hizmetlerine erişebilmelidir. Bu, kaliteli bakımla ilgilidir ve herkes ihtiyaç duyduğu bakımı, iyi eğitimli sağlık çalışanlarından alıyor. Ve herkesin finansal riskten uzak bir şekilde bakım almasını sağlamakla ilgilidir.

Dünya çapında UHC'ye bağlı ülkeler. 12 Aralık 2012'de Birleşmiş Milletler, tüm ülkeleri uluslararası kalkınma için temel bir öncelik olarak Evrensel Sağlık Sigortasına yönelik ilerlemeyi hızlandırmaya çağıran tarihi bir kararı oybirliğiyle kabul etti. Eylül 2015'te, UHC'nin hedef olarak 3 olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) kabul edildi: Finansal risk koruması, kaliteli temel sağlık hizmetlerine erişim ve güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişim de dahil olmak üzere evrensel sağlık sigortasına ulaşmak Herkes için temel ilaçlar ve aşılar.

Sağlıkta eşitlik, tıp profesyonellerinin temel değerlerinden biridir; çünkü sağlık, yaş, ırk, din, cinsiyet veya başka herhangi bir ayrımcılık biçimine dayalı ayrımcılık yapılmaksızın herkes için tartışılamaz bir insan hakkıdır; Hangi ülkede, kentte veya kırsalda yaşarsanız yaşayın, sağlık hizmetlerinin nüfusun gerçek sağlık ihtiyaçlarını karşılaması önemlidir.


UHC'deki birinci basamak sağlık hizmetlerinin potansiyelini ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesindeki rolünü göz ardı etmemeliyiz. Birinci basamak sağlık hizmetleri, toplum sağlığıyla ilgilenenleri ve bireylere sağlık hizmeti sunanları birbirine bağlayabilir. Tıp daha uzmanlık odaklı hale gelirken, aile hekimliğiyle güçlendirilen birinci basamak sağlık hizmetleri, tüm yaşam boyunca hastaya bir bütün olarak odaklanmaktadır. Güçlü bir insani ve kişisel karaktere sahiptir ve toplum temelli olması ve sürekli bakım sağlaması nedeniyle kapsayıcıdır. Hem sağlık sisteminin omurgası görevi görüyor hem de toplum sağlığı ile uzmanlaşmış sağlık hizmetleri arasındaki bağlantıdır diyebiliriz. Aynı zamanda Birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık ihtiyaçlarının %90'ını karşılayabilir ve UHC'de büyük bir potansiyele sahiptir.


Tüm insanların sağlık haklarını yerine getiremediğimiz bir dünyada yaşadığımız sürece, büyük ilerlemeler dışarıda kalacak; geleceğin sağlık iş gücü olarak biz, daha fazlasını yapma taahhüdünde üzerimize düşeni yapmalı ve yenilikçi ve yaratıcı çözümler ortaya koymalıyız.

IFMSA’in paylaştığı Toolkit’e ulaşmak isterseniz: https://universalhealthcoverageday.org/toolkit/


KÇG’ler ve Yayınlarımız :

Turkuaz Dergi

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Staj Değişimi Çalışma Kolu olarak her yıl birbirinden güzel değişimlere ve çalışmalara imza atıyoruz. Değişim programımızın, organize ettiğimiz ulusal etkinliklerin, gerçekleştirilen Staj Değişimi uluslararası organizasyonları ve toplantılarının, ulusal ve uluslararası yapılan çalışmaların bütün gönüllülerimizle paylaşılması; hem ulusal hem de uluslararası çapta tanınırlığımızın ve görünürlüğümüzün artırılması için çalışma kolu olarak bir yayına ihtiyaç duymaktayız.

Turkuaz Dergi Ekibi, Türk Tıp Öğrencileri Birliği Staj Değişimi Çalışma Kolu’nun resmi yayını olan Turkuaz Dergisi’nin hazırlanmasında görev alır. Turkuaz Dergi Ekibi gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı ve değişim gönüllülerimizin sesini Turkuaz Dergisi aracılığıyla ulusal/uluslararası bütün gönüllülerimize ulaştırma vizyonuna sahiptir.

Turkuaz Dergi Ekibi;

 

 • Staj Değişimi Çalışma Kolu ile ilgili en kaliteli içeriklere Turkuaz Dergisi’nde yer vermeyi,
 • Staj Değişimi konusunda bilgi düzeyini artırmayı,
 • Turkuaz Dergisi’nin ulaşılabilirliğini ve okunabilirliğini sağlamayı,
 • Ulusal ve uluslararası çapta tanınırlığımızı ve görünürlüğümüzü artırmayı,
 • Farklı çalışma kollarıyla ortak çalışmalara dergi içeriğinde yer vererek iş birliğini geliştirmeyi,
 • Çalışmalarımızı Turkuaz Dergisi aracılığıyla sonraki nesillere aktararak sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlar.

’22-’23 döneminde dergi faaliyetlerinin yanında bülten yayınlamaya da başlayan dergimizin çalışmalarına ulaşmak için aşağıdaki drive linkini takip edebilirsiniz.
https://drive.google.com/drive/folders/12lArhYwsvLNIgWlNfeMrJPkO97gQhoKv

Akademik Kalite ve Tanınırlık Küçük Çalışma Grubu

Akademik kalite, bir bölüm ya da programın kendi belirlediği ve/veya kendisinden beklenen amaçları gerçekleştirebilmesi için gerekli olan asgari düzeydeki başarıya denir. Tanınırlık da kısmi ve tam tanınırlık olarak ikiye ayrılır.

Akademik kalitenin uygulanma ve yürütülme süreci outgoinglerin seçildiği andan itibaren başlar, değişimin bitimine ve değerlendirilmesine kadar devam eder. Biz genel hatlarıyla akademik kaliteyi 9 aşamaya ayırıyoruz.

Bu aşamalar: 

Temeli hazırlamak, Outgoing seçimi, PDT / T4PE-S, Incoming dağıtımı, Upon Arrival Training / T4PE- I, Eğitsel aktiviteler, Kalite  Değerlendirme, Çıktılar, Etki değerlendirmedir. Akreditasyon ise bu başarı ve kalite standartlarının güvence altına alınması sürecine verilen addır.

Staj Değişimi Çalışma Kolu olarak bizce akademik kalite bir değişim sürecini geleceğin doktorları için yararlı eğitimsel veya akademik fırsata dönüştüren aktivite veya süreçlerin tümüdür. Akademik kalite sürecinin etkisi, incoming ve outgoing öğrencilerin stajlarından alacağı verimle birebir ilişkilidir. Bu bağlamda, öğrencilere staj süresince eşlik edecek eğitmenlerin özenle belirlenmesi, staja ek olarak öğrencilerin katılması planlanan eğitsel aktivite prosedürlerinin oturtulması ve stajın sonunda öğrenciler tarafından verilen geri dönütler elzemdir. Akademik kalitenin artırılması, tanınırlık adına yapılan çalışmalar ile paralel yürür. Yapılan stajların hem ait olduğumuz fakültelerce hem de dış paydaşlarımız tarafından tanınırlığını ve kabul edilirliğini artırarak dış görünürlüğümüzü iyileştirmek de Akademik Kalite ve Tanınırlık Küçük Çalışma Grubunun çalışma alanları arasında yer alır.

Akademik Kalite ve Tanınırlık Küçük Çalışma Grubunun amaçları şunlardır:

 • Değişimlerimizin öğrencilerimize daha fazla bilgi ve deneyim katması için akademik kalitesinin artmasını, öğrencilerin stajlarında imkanlarını sonuna kadar kullanmasını. ve verimli bir staj dönemi yaşamalarını aynı zamanda staj kalitelerimizin standardize edilmesi.
 • Değişimini yaptığımız stajların tanınırlığını bir üst seviyeye taşımak, kurumlar arasında bir standart yakalamak.

SCOPE PR KÇG

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Staj Değişimi Çalışma Kolu olarak sene içerisinde değişimlerimiz, konferanslarımız, ulusal turlarımız, Değişim Sınavı, KÇG’lerimiz, uluslararası katılımlarımız gibi birbirinden güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bu çalışmalarımızın ve NMO’muzun görünürlüğünü artırmanın primer yolu PR yapmaktan geçiyor ve bizler de bunun için bir PR takımına ihtiyaç duyuyoruz.

SCOPE PR KÇG değişimlerimizin ve çalışmalarımızın hem NMO içi hem de IFMSA çapında tanıtılmasını amaçlamaktadır. Çalışmalarını hem outgoing hem de incoming dönemine odaklayarak değişimlerimizin detaylı ve hem gelen hem giden öğrencilerin perspektifini tanıtımlarımıza yansıtmak adına çalışır. Hem kendi öğrencilerimiz için değişime gitmeye ve SCOPE çalışma kolunun bir parçası olmaya motive edici hem de başka ülkelerden değişim programımıza katılmayı düşünen öğrencilerimiz için değişimlerimiz hakkında bir fikir sahibi olmalarına yardımcı olmak adına görev yapacaktır.

Aynı zamanda yerellerimizin SCOPE, Değişim Sınavı gibi içeriklerin PR’ını kendi okullarına yapmalarına yardımcı olunması ve bunun için ilgi çekici içerikler hazırlanması primer görevleri arasındadır.

Bütün bunlara ek olarak bu KÇG’nin amacı her yerel birliğe ev sahibi olacağı değişime gelen öğrenciler için önceden hazırlık yapılması konusunda yön gösterici ve değişimlerimizin kalitesini artırıcı çalışmalarda bulunmaktır. Değişime gelen öğrencilerin değişimden önce gerekli bilgilere sahibi olması amacıyla çeşitli materyallerin oluşturulması ve aynı materyallerin yerel birliklere entegre edilmesi konusunda da takipte bulunacaktır.

Bunlar dışında SCOPE PR KÇG Apex sistemi üzerine de odaklanacaktır. APEx (After Professional Exchange), değişim programımızda geçmişte yer almış fakat son senelerde aktif olarak kullanılmayan bir platform olmaktadır. APEx’in amacı, TurkMSIC içerisinden herhangi bir ülkeye değişime giden bir kişinin döndüğünde orayı değerlendirmesi ve deneyimlerini aktarmasıyla ileriki senelerde orayı tercih etmek isteyen öğrencilere rehber niteliği taşımaktır. SCOPE PR KÇG de APEX formlarının devamlılığı ve bu formların PR yapmak için kullanılması üzerine çalışacaktır.


Training for Professional Exchange (T4PE) Koordinatörlüğü


Staj Değişimi Ulusal Takımı ve Türkiye’nin her bir yanındaki değişim gönüllüleri, her sene yurt dışına staj için öğrenci göndermekte ve ülkemizde öğrenci ağırlamaktadır. Yüzlerce öğrenciye yüksek akademik kalitede, son derece organize ve yapılandırılmış bir “değişim” olanağı sunulmaktadır.


Değişimlerimizden maksimum verim, her biri Staj Değişimi’nin parçası olan giden öğrencilerin, gelen öğrencilerin ve başta LEO’lar olmak üzere TurkMSIC değişim gönüllülerinin; akran eğitimleri, workshoplar, kılavuz çıktılar, simülasyonlar ve diğer yöntemler ile eğitilmeleri sonucu alınacaktır. Bu eğitim faaliyetlerini ise T4PE Takımı koordine edecektir. T4PE Takımı, söz konusu faaliyetleri 3 başlık altında ilerletecektir:


T4PE-O (Training for Professional Exchange Officers): Bu yıl iki kere gerçekleşmesi planlanan bu etkinliğin hedef kitlesi, TurkMSIC Staj Değişimi Çalışma Kolu yerel direktörleri, asistanları ve değişim gönüllüleridir. Simülasyonlar, akran eğitimleri, çalışma kolu oturumları ve workshoplar gibi faaliyetler gerçekleştirilerek bu değişim görevlilerinin yıl boyunca yerine getirecekleri sorumlulukları en iyi şekilde tamamlamaları için ihtiyaçları olan beceri ve bilgiler onlara aktarılır. Öğrencilerin değişimlerinin kalitesi, onlarla birincil olarak ilgilenen yerel direktörlerin eğitilmesi ile artırılmış olur. Yılda 2 kere düzenlenmesi planlanan T4PE etkinliklerinin birinde Outgoing Dönemi ön planda tutulurken diğerinde ise Incoming dönemi ön plandadır.


T4PE-S (Training for Professional Exchange Students): Bu etkinlik, TurkMSIC aracılığıyla yurt dışında herhangi bir ülkede Staj Değişimi yapmaya hak kazanmış olan öğrencilere yöneliktir.
Değişime gitmeden önce bir ön hazırlık sağlamayı amaçlar. Birincil olarak o ülkeye ulaştıklarında ilk anda yaşayabilecekleri kültürel şoku en aza indirerek öğrencinin tecrübe edebileceği sosyal sorunlara hazırlıklı olarak yola çıkmasını sağlar. Bunların yanında, öğrencinin gittiği ülkede işine yarayabilecek iletişim becerileri ve çatışma yönetimi gibi eğitimler, anamnez alma, fizik muayene, temel cerrahi becerileri kazandıran workshoplar ve türevleri oluşturulması amaçlanır.

T4PE-I (Training for Professional Exchange - Incomings): Bu etkinlik, ülkemize değişime gelecek olan öğrencilere yöneliktir. Ülkemizin sağlık sistemini, hastane yapılanmasını ve temel sağlık sorunlarını tanıtarak değişim öğrencilerini Türkiye’de geçirecekleri 1 aya hazırlamak amaçlanmaktadır. Bunun yanında Türkiye’nin kültürel ve sosyal yapısına değinilerek oluşabilecek kültür şokunun önlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Türkiye’ye gelirken nasıl hazırlanmaları gerektiği, önemli noktalara değinilerek belirtilir. Bu kazanımlar; akran eğitimleri, sunumlar, simülasyonlar ve farklı eğitsel aktiviteler ile aktarılmaya çalışılır.


Bu takımın vizyonu, gelen öğrencilerin, giden öğrencilerin ve TurkMSIC LEO’ları başta olmak üzere değişim gönüllülerinin değişimin farklı kısımlarından maksimum etkinlikle yararlanabilmeleri için araçlar oluşturulmasıdır. Bu takımın misyonu ise; gelen öğrenciler, giden öğrenciler ve TurkMSIC LEO’ları başta olmak üzere değişim gönüllülerinin değişimin farklı kısımlarından maksimum verim alabilmeleri için eğitici ve öğretici etkinlikler, kampanyalar düzenlemek ve bu verimliliğe katkı sağlayacak çıktılar üretmektir.
Sonuç olarak T4PE, gelen ve giden öğrenciler ile TurkMSIC LEO’ları ve değişim gönüllülerine, rollerinde gerekli olan kazanımları katarak, değişim sürecinin bir yandan istikrarını sağlarken aynı zamanda gelişimini de amaçlamaktadır.

Tematik Etkinlik KÇG

Tematik Etkinlik, yerel birliklerimizde gerçekleşen “Değişim” süreçlerinin yanında yerel birlik gönüllülerimizin perspektiflerini genişletmek, onlara farklı alanlarda bilgi sahibi olma imkanı tanıyabilmek, SCOPE’nin sadece bir değişim programında ibaret olmadığını aksine “Değişim” kavramını bütünsel olarak içerdiğini ve bu uğurda aksiyon aldığını gönüllülerimize kazandırmak amacıyla yerel birliklerimizde Staj Değişimi Çalışma Kolu çatısında yapılan her türlü etkinliğin gelişimi için çalışacak ve çabalayacak bir KÇG’dir. Bu bağlamda TurkMSIC gönüllülerinin bu etkinliklerde sıkça yer alması ve etkinliklerden maksimum verimin alınması bizlerin birincil amaçları arasındadır. Ayrıca bu etkinlikler ile Değişimcilerimize yeni vizyonlar katarak onların birliğe olan aidiyetlerini artırmak da planlarımız arasındadır.


Kurulması planlanan bu KÇG’nin vizyonu, tüm gönüllülerimizde küresel sağlık, kültürlerarası iletişim, savunuculuk, ayrımcılık, farklı Çalışma Kolları ile işbirliği gibi temalar için farkındalık uyandırmak ve onlara bu alanlarda farklı perspektifler sunmak olacaktır. Bu noktada:

 • Aylık temalar belirleyerek yerellerin o ay bu temada etkinlikler yapmasına teşvik edilmesi, Yerellere yapacakları etkinliklerde rehberlik yapılması ve geri bildirimde bulunulması, Değişimcilerin gelişimine yönelik aylık tematik eğitimler planlanması,
 • Sene sonunda, gerçekleşen tüm faaliyetlerin çıktılarının somut olarak toplanması, IFMSA içi gerçekleşen tematik faaliyetler hakkında gönüllülerimizin bilgilendirilmesi bu KÇG’nin birincil amaçları arasındadır.

Ulusal Turlar Koordinatörlüğü

Biz değişimciler için yeni insanlar tanımak kadar, ülkemizin güzelliklerini ülkemize değişime gelen yabancı öğrencilere göstermek ve bu mistik kültürün onlarda bıraktığı etkiyi gözlemlemek de apayrı mutluluk verici bir duygudur. Bu duyguyu en dorukta yaşayabileceğiniz yerlerden birisi de onlar için spesifik olarak düzenlenen ulusal turlardır. Ulusal Staj Değişimi Takımı olarak, ulusal turlarımızın en üst kalitede düzenlenmesi için bizimle birlikte bu süreci koordine etmek amacıyla Ulusal Turlar Takımı oluşturulacaktır.

Ulusal turlar takımı, özellikle yaz aylarında ülkemize gelen yabancı öğrencilere, ülkemizin önemli turistik noktalarında, yapılabilecek en kaliteli ve lüks turun en uygun fiyatla yapılmasını sağlamaya çalışan, yabancı öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasını ve bunu yaparken ülkemizin güzelliklerini ve bizi biz yapan özelliklerini görebilmelerini amaçlayan bir takımdır.

Görülmesi gereken yerlere turistik, kültürel, eğlence amaçlı düzenlenen turlar ile öğrencilerin kaliteli vakit geçirmelerini sağlarken bunu en iyi kalite ve en uygun fiyat ile yapmaya çalışır. Bunu yaparken öğrencilerin her türlü sigortasını ve güvenliğini düşünüp, mevcut en kaliteli ve güvenilir firmalarla ortaklık yapılır. Bu sayede öğrenciler ülkelerine döndüklerinde anlatacak pek çok hikaye ve anıyı yanlarında götürmekle kalmaz, aynı zamanda kültürümüzü de beraberlerinde taşır ve tanıtmış olur.

Ulusal turların iyi bir şekilde düzenlenmesi yalnızca birliğimiz ve değişimimizin tanınırlığını arttırmakla kalmaz, bir yandan da ülkemizin ve kültürümüzün kıtalar ötesinde de dillerde olmasını sağlar.


Yurt İçi Değişimi SCOPE Koordinatörlüğü

Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak, yerel birlik sayımız diğer ülkelere göre çok daha fazla. Bu yerel birliklere değişime gelen öğrenciler, her bir yerel birlikte bambaşka bir deneyim yaşıyorlar. Unutamayacakları bir ay geçirip ülkelerine dönüyorlar. Yurt İçi Staj Değişimi de Türkiye’nin her yerinde yaşanan bu eşsiz deneyimleri sadece yurt dışından gelen öğrencilere değil, tüm Türkiye’deki öğrencilere de sunmak amacıyla yapılan değişimlerimizdir.

Üç sene önce öğrencilerin, seçtikleri yerel birliklerde staj yapabilmeleri için Yurt İçi Araştırma Değişimi Küçük Çalışma Grubu ile birlikte Yurt İçi Değişimi Programı sistemi oluşturuldu. Bu sistemde, yurtiçi değişimine başvuran her öğrencinin tamamen şeffaf bir şekilde değerlendirildiği, puanlama kriterlerinin herkese açıklandığı standardize bir yöntem geliştirildi. Bu sene de bu sistemin olası zayıf noktalarını tespit edip onları gidermek ve bu sistemi kullanarak Yurt İçi Değişimi Programı’nı geliştirmek ve gerçekleştirmek en büyük amaçlarımızdandır.

Buna ek olarak Değişim Sınavı düzenleyemeyip yurt dışına öğrenci gönderemeyen gümüş ve bronz statüdeki yerel birliklerimizin de değişim ruhunu tatmaları, kendilerini değişim yapmaktan yoksun hissetmemeleri ve değişim yapabilmek için bir altyapı oluşturmaları da en büyük amaçlarımızdandır. Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi bir yerel birliğe yerleştirilen öğrenciler, bu veri tabanına yerleştirilip yerel birliklerin onlardan talep ettikleri belgeleri bu veri tabanına yükleyeceklerdir. Böylece hem yerel birlikler ve değişim yapan öğrencilerimiz için sistem daha da şeffaflaşıp güvenilirliği artacaktır, hem de ileriki dönemler için sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Yurt İçi Değişimi Programı’nın akademik kalitesini artırmak amacıyla ise, Akademik Kalite ve
Tanınırlık KÇG ile ortak çalışarak, değişimlerimiz için Yurt Dışı Değişimlerindeki “Handbook” a benzer, öğrencilerin ve onlardan sorumlu öğretim görevlilerinin, o öğrencinin staj deneyimini değerlendirebileceği bir “ Staj Kitabı” oluşturulması ve aynı şekilde yine Akademik Kalite ve Tanınırlık KÇG ile ortak olarak bu değişimlerde düzenlenebilecek eğitsel aktivitelerin planlanması ve bu aktivitelerin uygulanmasına öncülük edilmesi de gerekli gördüğümüz unsurlardan birisidir.

Aynı zamanda, yerel birliklerimizin geçtiğimiz senelerde bu programa katılımını da göz önünde bulundurarak, bu seneki amaçlarımızdan birisinin de Yurt İçi Değişim Programı’nı daha fazla yerele tanıtıp, bu yerellere entegre etmek olduğunu söyleyebiliriz.

T4PE-I Kitapçığı

T4PE-I & UAT Kitapçığı'nda incominglerimiz ülkemize ve fakültelerimize staj yapmaya geldiklerinde onlara UAT (Upon Arrival Training) düzenlemek için sahip olmanız gereken her bilgiyi bulabilirsiniz. Gerek IFMSA ve SCOPE yapılanmasını tanıtmak için gerek kültür şokunun evrelerini öğrenip incominglerinizin bu durumu aşması için neler yapabileceğinizi keşfetmek için bu kitapçıktan faydalanabilirsiniz. Değişim Rüzgarları kısmında incominglerle paylaşmanız için T4PE Takımının itinayla seçtiği film, şarkı ve kitap önerilerini, Türkiye'den Sesler bölümünde gelen öğrencilere öğretebileceğiniz kelimeleri inceleyebilirsiniz. Ülkemizin kültürünü, geleneklerini, yemeklerini ve tıp eğitimi sistemini anlatırken kullanabileceğiniz bu kılavuzda aynı zamanda incominglerinizin keyifli zaman geçirmeleri için onlarla paylaşabileceğiniz (ve dilerseniz birlikte gerçekleştirebileceğiniz) aktivitelerle dolu Bucket List'e de göz atmanızı öneririz. Bunlar ve daha nicesi için T4PE-I & UAT Kitapçığı'na buradan ulaşabilirsiniz.

(Açık link: https://drive.google.com/file/d/1pIvXl5HLMR38yUJisAVP_0puaGTrMUDA/view)

Etkinlikler & Eğitimler:

Ayrılmış Oturum: Kurultay ve Genel Kurul’da her çalışma kolunun kendi içerisinde gerçekleştirdiği, çalışmakolu içerisindeki iletişimi, birliği artırmayı hedefleyen ve o çalışma koluyla ilgili workshopları içeren oturumdur.
GA (General Assembly): IFMSA Genel Kurulu

AM (August Meeting): IFMSA Ağustos Genel Kurulu. Değişim kontratları burada yapılır.

MM (March Meeting): IFMSA Mart Genel Kurulu. Islak imzalı davet mektupları (IL) burada teslim alınır.

EuRegME (European Regional Meeting): IFMSA Avrupa Bölge Toplantısı

SRT (Sub-Regional Training): IFMSA Genel Kurullarının dışında IFMSA eğitimlerinin (TNT, PRET, vs.) alınabileceği eğitim organizasyonlarıdır.
TNT (Training New Trainers): Eğitmen Eğitimi.

PRET (Professional and Research Exchange Training): Staj ve Araştırma Değişimi Eğitimi. TNET (Training New Exchange Trainers): Değişim Eğitmeni Eğitimi.

UAT & PDT

UAT (Upon Arrival Training): Gelen öğrencilerin değişim süreçlerini daha verimli geçirebilmeleri, daha az problemlere karşılaşmaları için gerekli tüm bilgileri içeren ve nihayetinde öğrencilerin yaptıkları değişimin sonucunda daha fazla bilgi ve beceri kazanmalarını hedefleyen eğitimdir. Değişimin döneminin ilk haftasında yapılması zorunludur.

PDT (Pre-Departure Training): Öğrencileri yaşayacakları değişim tecrübesine hazırlamak için öğrencinin kendi ülkesi tarafından, öğrencinin değişiminden önce düzenlenen workshoptur.


PUBLIC HEALTH EXCHANGE (PHEx)

Tıp öğrencilerinin klinik yerleştirmeleri de dahil olmak üzere, Halk Sağlığına her zaman müfredatın önemi verilmemektedir. Halk Sağlığı Değişimleri (PHEx), Halk Sağlığı ortamlarındaki STK'lar, Tıp Enstitüleri, temel sağlık hizmetleri ve benzeri diğer yerleşimlerdeki değişimlerdir. Halk Sağlığında kültürlerarası öğrenmeyi teşvik etmek ve tıp öğrencilerini geleceğin sağlık hizmeti sağlayıcıları olarak kendileri için gerekli becerilerle güçlendirmek için bir deneyim kaynağı olmaktadır.


Health System Database

Sağlık Sistemleri Veritabanı, IFMSA değişimleri ve üyelerinin dünya çapındaki sağlık sistemleri hakkındaki bilgilerini güçlendirmek için 130 ülkedeki 140 IFMSA NMO'sunun sağlık sistemi profillerini içerir.

Tüm ülkelere ulaşmak için : https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-
1vTZO2wZCJvwQpFBpS6TpjlLb2CNJdPJ4NQOzazfd_EPiKV4IH1AEUybG_emzTFi07A8g5- IJipR6aJX/pubhtml

Ülkemizinkine ulaşmak için : https://drive.google.com/file/d/1oUsV5q8NRZcRFs4xbxXY9-Rww3KCJiWX/view


İnternet Sitesi : https://degisim.turkmsic.org


Değişimle Kalın !