Staj Değişimi Çalışma Kolu

STAJ DEĞİŞİMİ ÇALIŞMA KOLU TARİHİ VE GENEL BİLGİLER

Staj Değişimi Çalışma Kolu 1951 yılında kurulmuş olup IFMSA bünyesinde kurulan ilk çalışma kollarından bir tanesidir. Kurulduğu ilk senelerde sekiz ülkeyle aktivitesine başlamış olsa da günümüzde çatısı altında 100’den fazla üye ülke olup her sene 13.000’e yakın öğrenciye profesyonel staj olanağı sunmaktadır.

Bu değişim programı öğrencilere sunduğu eşsiz eğitici ve kültürel deneyimin yanı sıra, mesleki özgeçmişleri için de benzersiz bir sayfa ekler. Farklı ülkeler ve sosyal koşullarda uygulanan tıbbi yaklaşımlarla tanışmak; tıp fakültesi öğrencilerinin, hekimlik mesleğine dair ufuklarını genişleterek onlara empati becerilerini geliştirme şansı tanır. İsmimizde bulunan ‘professional’; yurtdışındaki bir hastanede yapılan tıbbi çalışmayı belirtir. Tamamen eğitim amaçlı olan bu staj, öğrenciye yeni bir bakış açısı kazandırır.

Misyonumuz:

  • Staj Değişimi’nin misyonu; uluslararası öğrenci değişimleri aracılığıyla başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere dünya üzerindeki sağlık çalışanları arasında kültürel anlayış geliştirilmesine ve iş birliği yapılmasına teşvik etmektir.

Amaçlarımız: 

  • Tıp öğrencilerinin dünya çapında hareketliliğini artırmak ve ufkunu genişletmek;
  • Tıp öğrencilerine sübjektif, coğrafi, politik, finansal, cinsel, kültürel veya dini geçmişleri ne olursa olsun profesyonel bir değişime katılmaları için eşit fırsatlar sağlamak;
  • Tıp öğrencilerine farklı sağlık ve eğitim sistemlerine sahip başka bir kültürde sağlık hizmetini deneyimleme, kültür ve inanç farklılıklarının nasıl etkili olduğunu öğrenme olanağı sağlamak;
  • Tıp öğrencilerinin ev sahibi ülkenin küresel sağlık sorunları, temel sağlık sorunları ve temel epidemiyolojisi ve kendi ülkelerinden nasıl farklı olduğu hakkında bilgi edinmeleri için olanaklar yaratmak;
  • Küresel bir vizyonla geleceğin sağlık profesyonellerinin yetişmesine ve tıp öğrencilerinin kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine ve geleceğin sağlık profesyonelleri olma yolunda ilerlemelerine katkıda bulunmak;
  • Öğrencilere tıbbi bilgilerini, tıbbi konulardaki vizyonlarını ve ev sahibi ülkenin düzenlemelerine bağlı olarak pratik bilgilerini geliştirme şansı vermek;
  • Tıp öğrencileri ve diğer sağlık profesyonelleri arasındaki bağlantıyı kolaylaştırmak ve tıp öğrencilerinin birbirleriyle ve dünya genelindeki sağlık profesyonelleriyle gelecekteki işbirliği için bir platform sağlamak amaçlarımızdan bazılarıdır.

 

TÜRKİYE’DE STAJ DEĞİŞİMİ

TurkMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Birliği) 1962 senesinden beri IFMSA’ e üye olan ülkeler arasındadır. Üye olduğu tarihten beri de Türk tıp öğrencilerinin Staj Değişimi gibi IFMSA fırsatlarından yararlanmasına önderlik etmektedir. Bu fırsatlardan biri olan Staj Değişimi sayesiyle tıp öğrencileri hem tıp bilgilerini tazeleyip pratik yapma şansını elde ediyor hem de dünyanın dört bir yanından gelen tıp öğrencileriyle bir ay boyunca vakit geçirerek vizyonlarını genişletip ‘bir tıp öğrencisinden daha fazlası…’ olma yolunda belki de ilk adımlarını atıyorlar.

Türkiye’de SCOPE çalışmaları, TurkMSIC’e bağlı olan tıp fakültelerinde bulunan LEO’lar (Local Exchange Officer – Fakülte Değişim Sorumlusu) ve TurkMSIC’i  başta IFMSA olmak üzere diğer uluslararası ve ulusal platformlarda temsil eden bir NEO (National Exchange Officer – Ulusal Değişim Direktörü) aracılığıyla devam etmektedir.

Staj Değişimi Çalışma Kolu ile yurtdışında staj şansını yakalayan tıp fakültesi öğrencileri, her yıl düzenli olarak yapılan bir sınav ile seçilir. Staj Değişimi Çalışma Kolu’de aktif olan Tıp Öğrenci Birlikleri, Yerel Değişim Direktörleri aracılığı ile fakültelerinde afişler, standlar ve sunumlar ile bu sınavı tanıtır, öğrencileri bilgilendirir ve sınav kayıtlarını yapar. Yapılan sınav sonucunda kazananlar NEO ve LEO’lar tarafından bilgilendirilir ve staj işlemleri başlatılır.

Staj yapmaya hak kazanan öğrencilere, değişime gitmeden önce Yerel Değişim Direktörleri tarafından eğitim verilir. Bu eğitimlerin amacı: dört haftalık stajın nasıl daha verimli geçirebilecekleri, farklı kültürlere nasıl yaklaşmalarının gerektiği anlatılır; değişim süresince hastanede yaptıklarının nasıl değerlendirileceği hakkında bilgiler verilip akademik ve sosyal açıdan kaliteli bir değişim geçirmeleri amaçlanır.

Her sene yaklaşık olarak 500 öğrenciye yurt dışında staj imkanı sağlamış olan Türk Tıp Öğrencileri Birliği, yine aynı sayıda yabancı öğrenciye de Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde çalışmalarına devam eden üniversitelerde staj yapma olanağı sunmuştur.

Aynı zamanda Yurt İçi Değişim sistemiyle de aynı yurt dışı staj değişiminde olduğu gibi gönüllülerimize yurt içinde tercih ettiği bir fakülte ve departmanda staj yapma imkanını da sağlıyoruz. Yine Değişim Sınavı sonuçlarına göre tercihlerine yerleştirilen öğrencilerimiz iki veya dört hafta olmak üzere ülke içinde de bir yandan staj yapıp bir yandan ülkemizin farklı şehirlerini gezebiliyorlar.

 

STAJ DEĞİŞİMİ SÜRECİ NELERİ KAPSAR?

Yurt dışındaki bir fakültede staj yapma hakkı kazanan öğrenci, ülkeye vardığı zaman havaalanında veya ayarlanan bir buluşma noktasında, staj yapacağı fakültenin İrtibat Sorumlusu (Contact Person) tarafından karşılanıp; daha önceden ayarlanmış olan konaklama yerine yerleştirilir; bir ay boyunca staj yapacağı hastane kendisine tanıtılır ve staj yapacağı departmandaki sorumlu öğretim üyesi ile tanıştırılıp kendisine yapacağı staj ile ilgili genel bilgi verilir.

Dört haftalık stajının sonunda gerekli şartları karşıladığı takdirde üstünde kendisinden sorumlu öğretim üyesinin, kendi fakültesinin LEO’sunun ve host fakültenin LEO’sunun da imzasını taşıyan SCOPE sertifikası almaya hak kazanır.

Öğrenciler, hastanede geçirdikleri staj vakitleri dışında kalan zamanda Yerel Değişim Sorumlusu ve irtibat sorumlularının daha önceden hazırladığı sosyal programlar sayesinde aynı zamanda o ülkeye staj amacıyla gelmiş diğer onlarca öğrenciyle, hem ev sahibi ülkenin hem de diğer katılımcı ülkelerin kültürlerini daha yakından tanır ve staj yapmaya geldikleri ülkeyi gezme imkanı bulurlar.