Halk Sağlığı Çalışma Kolu

Dünya Sağlık Örgütüne göre “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir.” Halk sağlığı; toplumun bedensel, sosyal ve zihinsel açıdan iyilik halini korumak için çeşitli alanlarda çalışmalar yapar. Bağışıklama, kronik hastalıklar, aile planlaması, doğum kontrolü, sağlık ekonomisi, iş sağlığı, çocuk sağlığı, afetler, salgın hastalıklar, çevre sağlığı yani kısacası halkın sağlığını ilgilendiren ve insanların herhangi bir şekilde hastalığa yol açabilecek etkenlerle karşılaştığı durumlar halk sağlığının konusunu oluşturur.

 

 

Tedavi etmek başarısızlıktır!

 

“Halk Sağlığı Çalışma Kolu” koruyucu hekimliğe ve bu amaçla yapılan koruyucu sağlık hizmetlerine gönül vermiş tıp öğrencileri tarafından oluşturulan ve Türkiye’de ve Dünya’da halk sağlığı sorunları olarak gördüğü konularda çalışmalar yürütür. Halkla birebir iletişim kurarak, sosyal medyayı ve basın organlarını kullanarak farkındalık oluşturmaya çalışan bu kalabalık aile enerjisini halktan ve onlardan gelecek sıcak birer gülümsemeden alır ve bu enerji katlanarak artmaktadır.

 

Halk Sağlığı Çalışma Kolu bünyesinde 4 adet ulusal etkinlik bulunmaktadır; Halk Sağlığı Yaz Okulu, Halk Sağlığı Kampı, Halk Sağlığı Sempozyumu ve Halk Sağlığı Günleri. Bu çalışmalara ek olarak çalışma kolu içerisinde 2 adet yayın bulunmaktadır; Turuncu Halk Sağlığı Dergisi ve Mandalina Gazetesi. Turuncu Halk Sağlığı Dergisi’nin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ISSN Kodu bulunmaktadır.

Bu çalışmalara ek olarak dönem içerisinde belirlenen temalarda Küçük Çalışma Grupları faaliyet gösterecektir.

 

Halk Sağlığı Çalışma Kolu, ek olarak Staj Değişimi Çalışma Kolu ile birlikte Halk Sağlığı Değişimleri (SCOPHExchange) programını yürütmektedir. Bu program sayesinde tüm gönüllülere yurt dışında staj imkanı sunulmaktadır.

 

Amacımız: Daha sağlıklı bir dünya oluşturmak için halk sağlığını geliştirmek; sağlık politikaları üretmek ve toplum sağlığına sahip çıkan koruyucu hekimlik anlayışına sahip hekimler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 

Vizyonumuz: Tüm tıp öğrencilerinin koruyucu hekimlik adına yerel ve ulusal çapta sağlık liderliği yaptığı, sağlık sorunlarında farkındalığın en üst seviyede olduğu ve daha sağlıklı bir dünya.

 

Misyonumuz: Halk Sağlığı Çalışma Kolu, tıp öğrencilerini bir araya getirir. Tıp öğrencilerinin koruyucu hekimlikle ilgili gerekli bilgi, beceri ve etik değerlerle gelişmelerine katkıda bulunur. Daha sağlıklı bir dünya oluşturmak için halk sağlığı politikalarına katkıda bulunur ve çalışmalarıyla halk sağlığına hizmet eder.

 

Halk Sağlığı Çalışma Kolu özelinde etkinlik gerçekleştirilen özel günlerden bazıları şunlardır:

 

 • 16 Ocak Dünya Hijyen Günü
 • 4 Şubat Dünya Kanser Günü
 • 13 Mart Dünya Uyku Günü
 • 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası
 • 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü
 • 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü
 • 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü
 • 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası
 • 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü
 • Ekim-Meme Kanseri Farkındalık Ayı
 • 14 Kasım Dünya Diyabet Günü
 • 1-7 Aralık 112 Acil Hizmetleri Haftası