Bildirilerimiz

Başlık Yıl Bildiri Türü
Yaşanan Depremler Sonrası Tıp Fakültelerinde Eğitimin Devamı Hakkında Basın Bildirisi 2023 Basın Bildirisi
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Işığında Kadın Hakları Görüş Bildirisi 2023 Görüş Bildirisi
Türkiye'de ve Dünyada Güvenli ve İstemli Gebelik Sonlandırmaya Erişim Görüş Bildirisi 2023 Görüş Bildirisi
Türkiye'deki Tıp Öğrencilerine Sağlanan Bilimsel Araştırma Ödenekleri ve Bilimsel Araştırmanın Gelişmişlik Düzeyi Görüş Bildirisi 2023 Görüş Bildirisi
15. Tıp Eğitimi Çalıştayı Bildirisi 2023 Görüş Bildirisi
Acil Servislerin Gereksiz Kullanımının Sağlık Sistemi Üzerine Etkisi Görüş Bildirisi 2023 Görüş Bildirisi
Siber Zorbalık Görüş Bildirisi 2023 Görüş Bildirisi
Vakıf Üniversitelerinde Öğrenim Gören İntörn Doktorların Haklarının Korunmasına Yönelik Basın Bildirisi 2023 Basın Bildirisi
Bilimsel Temeli Olmayan Sağlık Mitleri ve Bilimsel Sağlık Prosedürlerine Toplum Tarafından Duyulan Güven Bildirisi 2023 Görüş Bildirisi
Öğrenci Değişim Programlarının Tıp Eğitimi Üzerindeki Etkisi Bildirisi 2023 Görüş Bildirisi
Tıp Öğrencilerinde Madde Kullanımı ve Bağımlılıklar Bildirisi 2023 Görüş Bildirisi
Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı Bakış Açısından Aşı ve Bağışıklama Hizmetlerine Erişim 2022 Görüş Bildirisi
Sağlık Çalışanlarının ve Öğrencilerinin Ruh Sağlığı 2022 Görüş Bildirisi
Sağlıkta Şiddete Hayır 2022 Görüş Bildirisi
Tedavi Adı Altında LGBTİ+‘ların Maruz Bırakıldığı Hak İhlallerinin Tıbbi ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi 2022 Görüş Bildirisi