Aktif Başvurular

Aktif başvuru mevcut değildir.

Tüm Başvurular

ÇG/KÇG İsmi ÇG/KÇG Sahibi Takım Başvuru Tarihleri
PR KÇG Takım Başvuru Formu Halk Sağlığı Çalışma Kolu -
SCOMed Yayın Ekibi Başvurusu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu -
8.Tıpta Kariyer Günleri Proje Takımı Koordinatörlüğü Başvurusu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu -
SCOMed Editörlük Başvurusu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu -
SCOMExchange Takım Başvurusu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu -
Türkiye’de ve Dünyada İstemli Gebelik Sonlandırmaya Erişim Bildiri Takımı Başvuru Formu Dış İlişkiler Takımı -
15. Tıp Eğitimi Çalıştayı Bildiri Takımı Başvuru Formu Dış İlişkiler Takımı -
Tıp Öğrencilerinde Madde Kullanımı ve Bağımlılıklar Bildiri Takımı Başvuru Formu Dış İlişkiler Takımı -
Acil Servislerin Gereksiz Kullanımının Sağlık Sistemi Üzerine Etkisi Bildiri Takımı Başvuru Formu Dış İlişkiler Takımı -
Öğrenci Değişim Programlarının Tıp Eğitimi Üzerinde Etkisi Bildiri Takımı Başvuru Formu Dış İlişkiler Takımı -
Türkiye'deki Tıp Öğrencilerine Sağlanan Bilimsel Araştırma Ödenekleri ve Bilimsel Araştırmanın Gelişmişlik Düzeyi Bildiri Takımı Başvuru Formu Dış İlişkiler Takımı -
Bilimsel Temeli Olmayan Sağlık Mitleri ve Bilimsel Sağlık Prosedürlerine Toplum Tarafından Duyulan Güven Bildiri Takımı Başvuru Formu Dış İlişkiler Takımı -
SCOMExchange Koordinatörlük Başvurusu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu -
Özgürlükler Küçük Çalışma Grubu Takım Başvurusu İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu -
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Işığında Kadın Hakları Bildiri Takımı Başvuru Formu Dış İlişkiler Takımı -
Siber Zorbalık Bildiri Takımı Başvuru Formu Dış İlişkiler Takımı -
SCORA X-Change KÇG Başvuru Formu Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu -
SCORA Kongre KÇG Başvuru Formu Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu -
SCORA Dergi KÇG Başvuru Formu Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu -
SCORA Eğitim KÇG Başvuru Formu Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Kolu -