Bildirilerimiz

Başlık Yıl Bildiri Türü
Tedavi Adı Altında LGBTİ+‘ların Maruz Bırakıldığı Hak İhlallerinin Tıbbi ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi 2022 Görüş Bildirisi
Türkiye’deki Fakültelerin Yurt Dışındaki Fakültelere Kıyasla Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Desteği 2022 Görüş Bildirisi
Boğaziçi Üniversitesinde Yaşanılan Şiddet Olayları Hakkında Basın Bildirisi 2021 Basın Bildirisi
18.02.2021 2021 Basın Bildirisi
İstanbul Sözleşmesi Hakkında Basın Bildirisi 2021 Basın Bildirisi
Aşı Karşıtlığı Basın Bildirisi 2020 Basın Bildirisi
İşitme Engelli Bireylerin Sosyokültürel Hayata Katılımlarının Evrensel Politikalar Açısından Değerlendirilmesi 2020 Görüş Bildirisi
Sağlık Öğrencileri İçin Aşı Önceliği Basın Bildirisi 2020 Basın Bildirisi
Koruyucu Hekimlikte Aşı ve Aşı Kararsızlığı 2020 Görüş Bildirisi
Sağlık Çalışanlarında Obezite ile Fiziksel İnaktivite Durumu ve Etkileyen Faktörler 2020 Görüş Bildirisi
8.Tıp Öğrencileri Sempozyumu “Tıbbın Geleceği Yapay Zeka” Sonuç Bildirisi 2020 Görüş Bildirisi
Sosyokültürel, Sosyoekonomik ve Coğrafi Açılardan Sağlık Hizmetlerine Ulaşımdaki Eşitsizliğin Değerlendirilmesi 2020 Görüş Bildirisi
Türkiye'de Beyin Göçü Sorunu 2020 Görüş Bildirisi
Türkiye’de Bilimin Güvenilirliği 2020 Görüş Bildirisi
Sağlık Hizmetlerine Erişimde Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Farkı Gözetmeksizin Eşit Yaklaşım 2020 Görüş Bildirisi