18.02.2021

Bildiri Türü
Basın Bildirisi
Ay
Şubat
Yıl
2021
Bildiri Metni

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Asistan Hekimi Dr. Mustafa Yalçın’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bizler Türk Tıp Öğrencileri Birliği gönüllüleri ve geleceğin hekimleri olarak her türlü şiddet olayı karşısında derin bir üzüntü duymaktayız. Son dönemde kamuoyunda sıkça yer alan 36 saate yakın uzun nöbet süreleri, eğitim sürecinde yüklenilen iş yükü; bunlara bağlı olarak artan fiziksel ve mental yıpranmalar bizleri sağlık çalışanlarının çalışma koşulları hakkında endişeye düşürmektedir.

Yetkililerden acilen:

1. İlgili mobbing iddialarının bir an önce açıklığa kavuşturulmasını ve sürecin takipçisi olunmasını talep ediyor,

2. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, mesleki riskleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik gerekli iyileştirmelerin yapılması ve önlemlerin alınması gerektiğini de bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Başımız Sağ Olsun!