Tıp Eğitimi Çalışma Kolu

Tıp Eğitimi Çalışma Kolu
Tıp Eğitimi Çalışma Kolu, Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin altı ana çalışma alanından birisidir. Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu (IFMSA)’nda bu çalışma koluna SCOME (Standing Committee on Medical Education) adı verilmektedir.

Amacımız

Tıp Eğitimi Çalışma Kolunun amacı, ulusal ve uluslararası alanda tıp fakültelerindeki verilen tıp eğitimi ve öğretiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine öğrenci bakış açısını yansıtmaktır. Tıp öğrencileri, tıp eğitiminin en önemli paydaşlarından biridir. Tıp öğrencilerinin kariyerlerinin en önemli süreci olan mezuniyet öncesi tıp eğitimi başta olmak üzere, eğitim ve öğretim bileşenlerinin tümüne, kendi gelişimleri ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak eleştirel yaklaşmasını katkılarda bulunmasını sağlamak adına projeler yürüten çalışma kolumuz; ülkemizde tıp öğrencilerinin en büyük sesi olmayı hedeflemektedir.

Vizyonumuz

SCOME, Uluslararası Tıp Öğrenci Birlikleri Federasyonu’nun (IFMSA) 1951’de ilk kurulduğunda var olan iki çalışma kolundan biridir. Bu da uluslararası düzeydeki tıp öğrencisi oluşumlarında tıp eğitimine verilen önemi bize gösterir. Bunun nedeni ise tıp eğitimi konusunda yapılan her çalışma ve iyileşmenin, kısa erimde, kendisini tıp öğrencileri yararına göstermesidir. Yani, biz kendi eğitimimizde söz sahibi olup geliştirmeye çalışarak dolaylı yoldan asıl amacımız olan toplum sağlığını arttırmaya çalışıyoruz. Buna bağlı olarak vizyonumuz, tıp eğitimi kalitesini artırarak yeni yetişen mezun hekimlerin “kalitesini” arttırmaktır.

SCOME, Tıp Eğitimi ile alakalı birçok ulusal ve uluslararası kuruluş ile işbirliği içinde olup öncelikle Türkiye’de öğrenim gören, sonrasında ise tüm tıp öğrencilerinin paydaşı olduğu tıp eğitimi konularında somut görüş ve önerilerini ilgili birimlere yansıtmaya çalışır. Bunların basında uluslararası alanda, Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME), Avrupa Tıp Eğitimi Birliği (AMEE); ulusal alanda ise tıp eğitimini etkilemekte söz sahibi olan (TEGED, UTEAK, TEPDAD, Tıp-Dek vb.) kuruluşlar ve fakülte düzeyinde Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalları ve Dekanlıklar gelmektedir.

Çalışmalarımız

Bu bölümde Tıp Eğitimi Alt Komitesi’nde yürütülmekte olan çalışmalarımızın kısa tanıtım yazılarını okuyacaksınız. Bu yazılarda; çalıştığımız alanların içerikleri, çalışma yöntemlerimiz ve sizlerin bu yöntemlere nasıl katkıda bulunabileceği ile ilgili ipuçları vermek amaçlanmıştır.

İlk üç etkinliğimiz Ulusal Projeler olup, Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından desteklenmiş büyük çaplı organizasyonlardır.

Tıpta Kariyer Günleri
TurkMSIC Tıp Eğitimi Çalıştayları
Tıp Eğitimi Yaz Okulu
SCOMExchange
Tıp Tercihim  
Açık Mikrofon
Kış Kampı
Mezuniyet Öncesi Eğitimde öğrenim modellerinin incelenmesi ve yorumlanması
Tıp eğitiminin planlanması ve uygulanması aşamalarında öğrenci katılımının sağlanması
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi incelenmesi, derlenmesi ve tanıtılması
Tıp Eğitimi sürecinin ortaöğretim kurumu öğrencilerine tanıtılması
Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi ve hekimlerin karşılaşacağı sorunlar, mesleki basamakların incelenmesi, derlenmesi ve tanıtılması
Ulusal tıp eğitimi kurum ve kuruluşların aktivitelerinin takibi ve ortaklıklar
Tıp öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerini destekleyecek, kişisel ve akademik gelişimlerini arttıracak eğitim ve seminerler düzenlemek
Bunun dışında güncel olarak tıp eğitimini ilgilendiren her konu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu’nun konularındandır.

SİZ DE ÇALIŞMALARIMIZIN BİR PARÇASI OLMAK İSTER MİSİNİZ?
 

Her türlü sorunuz ve isteğiniz için iletişim Adreslerimiz:

nome@turkmsic.org

tipegitimitakimi@turkmsic.org