Akran Zorbalığıyla Mücadele Küçük Çalışma Grubu Koordinatörlüğü Başvurusu

Küçük Çalışma Grubu Amacı : Tüm zorbalık biçimlerinin tanımlanması, bunlar içerisinde akran zorbalığının özellikle altının çizilmesi, zorbalığın farkına varılması ve zorbalıkla mücadele yolları konularında farkındalık çalışmaları yapmak küçük çalışma grubunun primer amaçları olarak sayılabilir.
Bunların yanı sıra tıpla ilgili olarak, zorbalığın insan psikolojisi primer olmak üzere bütünsel olarak insan sağlığına etkilerinin araştırılması ve paylaşılması da amaçlarımız arasındadır.

(Öngörülen) Çalışma Süresi :

Mart,Nisan,Mayıs

Koordinatörün Görev Tanımı:

  • Küçük çalışma grubunu amacına ulaştırmak.
  • Küçük çalışma grubu toplantılarına liderlik etmek.
  • Küçük çalışma grubu çıktılarını arşivlemek.
  • Küçük çalışma grubunun sorumlusu ulusal asistan başta olmak üzere ulusal takım ile iletişimde olmak.

Süpervizör: Zeynep Doğan (NORP)

Başvuru Tarihleri
-
Başvuru Sahibi Takım
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu
Başvuru Formu
Başvuru yapmak için üye olmanız gerekmektedir.