Sağlıkta Şiddet Çalışma Grubu Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Takımı olarak açmış olduğumuz Sağlıkta Şiddet Çalışma Grubu'nun amacı sağlıkta şiddete yönelik günümüz verilerini ortaya çıkartarak bu verilerin ışığında bir basın bildirisi hazırlamaktır. İlgili bildirin gerekli kurum ve kuruluşlara ulaştırılmasını sağlayarak gerekli farkındalığın tüm topluma kazandırılması hedeflenmektedir. 

İlk aşamada sağlıkta şiddetin günümüz Türkiye’sindeki durumu, uluslararası çapta sağlıkta şiddetin boyutu ile Türkiye boyutunun kıyaslanmasını ve ülkemizde buna yönelik yapılan çalışmaları veriler halinde derleyip Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin ortak görüşünü yansıtacak bir basın bildirisi haline getirip sunulacaktır. Bu sunum sonrasında bu bildiriyi paylaşabileceğimiz dış paydaşlar araştırılarak, uygun görülen dış paydaşlar ile bu bildiriyi paylaşarak görünürlüğümüzün artmasını sağlamak asıl amaçlarımızdandır. 

Başvuru Tarihleri
-
Başvuru Sahibi Takım
Dış İlişkiler Takımı
Başvuru Formu
Başvuru yapmak için üye olmanız gerekmektedir.