SCOPH Salgın Yönetimi Küçük Çalışma Grubu

Salgın Yönetimi KÇG, geçmişten günümüze kadar toplumları etkileyen salgın hastalıkları epidemiyolojik açıdan inceleyen bir takımdır. Bilimsel literatür taramasıyla başlayacak olan çalışmalarımız, salgınların etkilerini minimize etmek ve salgın süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmek adına kapsamlı bir araştırma ve analiz sürecini içermektedir.
Mevsimlere bağlı salgınlar, Covid-19, veba gibi önemli salgınlar üzerine odaklanarak, bu hastalıkların kökenlerini, yayılımını ve etkilerini detaylı bir şekilde araştıracağız. Elde ettiğimiz bulguları, salgın yönetimi alanında farklı bir bakış açısı oluşturmak üzere çıktılara dönüştüreceğiz. Temel hedefimiz, salgınların sebep olduğu zararları en aza indirmek ve gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlar için önlem almaktır.
Salgın Yönetimi KÇG takımına katılmak isteyen ve salgın yönetimi hakkında takım çalışması yapma motivasyonuna sahip herkesin başvurularını heyecanla bekliyorum. Salgınların toplum üzerindeki etkilerini önlemek ve toplum sağlığını korumak adına çalışmalar yapmak için sabırsızlanıyorum.

Başvuru Tarihleri
-
Başvuru Sahibi Takım
Halk Sağlığı Çalışma Kolu
Başvuru Formu
Başvuru yapmak için üye olmanız gerekmektedir.