ScoreView Küçük Çalışma Grubu Koordinatörlüğü

Yenilikçi fikirlere dayanan, sayısal bilim ve sosyoloji temelli, sürdürülebilir bir
SCOREView KÇG'si koordinatörünü seçiyor! Bu küçük çalışma grubu ile amacımız gönüllerimize de ulaşmamızda ve görünürlüğümüzün arttırılmasında büyük katkısı olan
SCOREView dergimizin çıkarılmasını sağlamaktır. Bu dergimizde yalnızca SCORE içerisinde olanları değil hem
IFMSA hem de dünyada gerçekleşen pek çok gönüllük faaliyetlerinden bahsedilmesini sağlamak ve
gönüllerimizi bilimin savunuculuğu konusunda meraklarının arttırılmasını sağlamak birincil
hedefimizdir. Gönüllülerimizin motivasyonunun arttırılmasını sağlayarak pek çok faaliyette
yer alması sağlanacaktır. Aynı zamanda SCORE’de yer alan birliklerden de haberdar olunması için
dergide bununla alakalı bir köşede yer alacaktır. İsteyen yer birliklerinde katkısının sunulması
sağlanacaktır. Başvurunuzda başarılar, sizi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz!

Başvuru Tarihleri
-
Başvuru Sahibi Takım
Araştırma Değişimi Çalışma Kolu
Başvuru Formu
Başvuru yapmak için üye olmanız gerekmektedir.