Tematik Etkinlikler KÇG Takımı

Değerli Gönüllümüz, 💙

Öncelikle başvurmayı düşündüğün için teşekkür ederiz. 

Tematik Etkinlikler Küçük Çalışma Grubu, IFMSA ve Avrupa Bölge önceliklerini göz önünde tutarak belirleyeceği temalar ile SCOPE içinde yapılan her türlü etkinliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi için çalışacak bir KÇG’dir. SCOPE’nin sadece değişimden ibaret olmadığını aksine kültürlerarası iletişim, savunuculuk gibi konular ve diğer çalışma kollarıyla yapacağı iş birliği ile belirlenen temalarla farkındalık yaratarak değişimi tamamıyla ele alıp bu misyon için harekete geçerek değişimcilerimizin de farklı farklı etkinliklere katılmasını gelişimlerini ve en iyi hallerine gelmelerini sağlar. Primer amaçlarımız gönüllülerimizin seçilen temalarla yapılan eğitim, etkinliklere katılımlarını arttırarak bakış açılarını geliştirmek, gelişimlerini sağlamak ve yerellerimizde yapılan etkinliklerde maksimum verimi almayı sağlamaktır. 

Tematik Etkinlik KÇG yıllık planımız genel olarak:
🌎 Aylık temalar belirleyip yerel birliklerin o ay içerisinde bu temalar etkinlikler yapması için motive edip, desteklenmesi

🌍 Değişimcilerin gelişimlerini sağlamak için aylık tematik eğitimler sağlanması

🌏 Yerellere yapacakları etkinliklerde rehberlik edilmesi ve geri bildirimde bulunulması

🌎 IFMSA’de yapılan tematik etkinliklerin takip edilmesi ve değişimcilerimizin bu etkinlikler hakkında bilgilendirilmesi

🌍 Sene sonunda, yapılan tüm faaliyetlerin çıktılarının somut olarak toplanması ve daha nicesi şeklinde ilerleyecektir.

Siz de bu işin mutfağında yer almak, SCOPE Temalarını belirlemek ve daha fazlasını yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. 💙

'22-'23 Tematik Etkinlikler KÇG Koordinatörü

Maide Aleyna Nal
 

Başvuru Tarihleri
-
Başvuru Sahibi Takım
Staj Değişimi Çalışma Kolu
Başvuru Formu
Başvuru yapmak için üye olmanız gerekmektedir.