Uzatılmış Hayvan Hakları Tematik Küçük Çalışma Grubu Takım Başvurusu

Küçük Çalışma Grubunun Amacı: Hayvan hakları, hak ihlalleri, bu ihlallerin tam olarak ceza kanunları veya evrensel anlaşmalar ile tam olarak kapsamının çizilmesi, hayvan haklarının toplumumuzca

önemsenmesi ve benimsenmesi, hak ihlallerinin yani hayvanların maruz bırakıldığı şiddet, işkence, istismar gibi kötü muamelelerin azaltılması hatta artık yapılmaması noktasında neler yapılabileceği konusunda aksiyon almak ve farkındalık yaratmaya çalışmak küçük çalışma grubunun temel amaçları arasında sayılabilir. Bunlara bağlı olarak hayvanların yaşadığı zor durumlar ve zor şartların iyileştirilmesi ile ilgili günümüzde neler yapıldığı , neler yapılabileceğini gözler önüne sermek küçük çalışma grubunun amaçları arasındadır.

 

(Öngörülen) Çalışma Süresi :

Mart,Nisan,Mayıs

 

Koordinatörün Görev Tanımı:

  • Küçük çalışma grubunu amacına ulaştırmak.
  • Küçük çalışma grubu toplantılarına liderlik etmek.
  • Küçük çalışma grubu çıktılarını arşivlemek.
  • Küçük çalışma grubunun sorumlusu ulusal asistan başta olmak üzere ulusal takım ile iletişimde olmak.

Süpervizör: Elifnaz Sönmezoğlu (NORP-A)

Başvuru Tarihleri
-
Başvuru Sahibi Takım
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu
Başvuru Formu
Başvuru yapmak için üye olmanız gerekmektedir.