Uzatılmış Irk Ayrımıyla Mücadele ve Mülteci Hakları Tematik Küçük Çalışma Grubu Takım Başvurusu

  Küçük Çalışma Grubunun Amacı : Toplumda farklı bir ırk veya etnik kökene sahip olan insanlara yönelik gösterilen önyargı, ayrımcılık veya düşmanlığa yönelik davranışlarla mücadele etmek ve bu konuda gönüllülerimizde farkındalık oluşturmak bu KÇG’nin açılmasındaki temel amacın başında geliyor. Kişilerin ırklarından dolayı sahip oldukları özellikler sebebiyle maruz bırakıldıkları hak ihlallerini ve bu hak ihlalleri sonucu ortaya çıkan sorunları geçmişten günümüze ele almak bu KÇG’nin açılmasındaki diğer amaçları oluşturuyor. Günümüzde ırk ayrımcılığının bir sonucu olarak ortaya çıkabilen göçler ve göçlerin beraberinde getirdiği mülteci/göçmen sorunları, yaşanılan hak ihlalleri ve bu ihlaller ile nasıl mücadele edilmesi gerektiği hakkında araştırmalar yapıp, elde edilen sonuçları gözler önüne sermek bu küçük çalışma grubunun amaçları arasında yer almaktadır.

 

(Öngörülen) Çalışma Süresi :

Mart,Nisan,Mayıs

 

Koordinatörün Görev Tanımı :

  • Küçük çalışma grubunu amacına ulaştırmak.
  • Küçük çalışma grubu toplantılarına liderlik etmek.
  • Küçük çalışma grubu çıktılarını arşivlemek.
  • Küçük çalışma grubunun sorumlusu ulusal asistan başta olmak üzere ulusal takım ile iletişimde olmak.

Süpervizör: Hüseyin Çevik (NORP-A)

Başvuru Tarihleri
-
Başvuru Sahibi Takım
İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu
Başvuru Formu
Başvuru yapmak için üye olmanız gerekmektedir.